Handelingen

Wierden, Vriezenveenseweg 14 - Gereformeerde Gemeente

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente
Genootschap: Gereformeerde Gemeenten
Provincie: Overijssel
Gemeente: Wierden
Plaats: Wierden
Adres: Vriezenveenseweg 14
Postcode: 7641AJ
Sonneveld-index: 10684
Jaar ingebruikname: 1918
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Kleine kerk zonder toren.

Gemeente gesticht in 1980. Voordien afdeling van de Geref. Gemeente van Rijssen. Kerkgebouw uit 1918, verbouwd in 1975. 111 zitplaatsen. Sinds de coronapandemie kerkt de gemeente vanwege de anderhalve meter maatregel geregeld in de door haar dan gehuurde Hervormde Kapel aan de Dahliastraat 4 in Wierden. Het kerkgebouw is in 2023 verkocht. De gemeente is verhuisd naar de Aakerk te Aadorp.

  • 2023 - De gereformeerde gemeente (gg) in Wierden heeft de Aakerk in Aadorp (gemeente Almelo) gekocht. Dat heeft scriba Jan Morsink meegedeeld. Het betekent dat het kerkgebouw in Wierden wordt afgestoten en dat de gemeente op termijn in Aadorp gaat kerken.

Orgel

in 1981 wordt een orgel in het kerkgebouw geplaatst van de firma J. Hoogenes te Sprang-Capelle.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 18 mei 2010.

Honderd jaar geleden werden voor het eerst diensten gehouden door wat nu de gereformeerde gemeente van Wierden is. In 1910 verlieten ruim veertig mensen de gereformeerde kerk van Wierden en begonnen leesdiensten in een huis aan de Vriezeveenseweg. De groep zocht aansluiting bij de Gereformeerde Gemeenten. Vanaf 1912 bestond er een band met de Eskerk in Rijssen. Decennialang had de gemeente één kerkenraadslid. Vaak kwamen ouderlingen uit Rijssen om de leesdiensten te leiden. Voor avondmaalsdiensten gingen leden van de gemeente naar Rijssen. Tot instituering als zelfstandige gemeente kwam het in 1980. Ds. A. Bregman van Rijssen-Noord preekte toen over 2 Thessalonicenzen 3:16. In die tijd groeide de gemeente naar 120 leden en doopleden. Op dit moment kent de gemeente, die nooit een eigen predikant heeft gehad, ongeveer 60 leden en doopleden.

  • Uit Reformatorisch Dagblad 11 januari 2016

Kerk & religie

Het kerkje is 10 meter lang, 7 meter breed, en biedt plaats aan zo’n negentig bezoekers. Ouderling J. G. Bolier, preses van de gereformeerde gemeente te Wierden: „Maar waar twee of drie in Zijn Naam vergaderd zijn, daar is het goed, al was het hier ook half zo klein.”

Donkerbruine banken met rode kussens staan op zwartgemêleerde vloerbedekking. Voor de ramen hangen rode gordijnen. Het trapje naar de preekstoel telt vier treden. De kanselbijbel, uit 1664, ligt opengeslagen bij ”De propheet Jesaia”.

Voor de preekstoel staan de lezenaar en de doopvont. „We hebben perioden gekend waarin er niet meer werd gedoopt. Maar de laatste jaren is verschillende malen de doop weer bediend”, zegt Bolier (53). „Voor een kleine gemeente als Wierden hebben we best veel jeugd.”

Bakker

Bolier werd geboren in het Zeeuwse Scherpenisse. In 1984 solliciteerde hij op een advertentie uit Vriezenveen: ”Bakker gevraagd; woning beschikbaar”.

En zo verhuisde Bolier vanuit Zeeland naar Twente. Kerkelijk sloot hij zich met zijn vrouw aan bij de gereformeerde gemeente in Wierden. „Op de ledenlijst waren mijn vrouw en ik nummer 100 en nummer 101.”

Tot zijn verbazing werd hij drie jaar later gekozen voor diaken. „Ik kreeg drie dagen bedenktijd. Aannemen kon niet, maar bedanken nog minder. In die drie dagen fietste ik elke ochtend over de Aadorpweg in alle vroegte naar de bakkerij. Iedere boom langs de weg riep mij toe: „Hij, Die roept, is getrouw, Die het ook doen zal.” En echt, er staan een bult bomen langs die weg.”

In 1994 werd Bolier ouderling. Op dit moment is hij de enige ouderling van Wierden. Hij geeft catechisatie aan één groep doopleden, in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. „De ouderen gaan voor catechisatie naar Rijssen-Noord. De belijdeniscatechisanten ook.”

Boven de hoofdingang van de kerk bevindt zich de hangzolder met het orgel van orgelmaker Jan Hoogenes uit Sprang-Capelle. Achter de rug van de organist hangt aan de muur de tekst: „Hoe lief’lijk, hoe vol heil­genot, o Heer’, der leger­scharen God, zijn mij Uw huis en tempelzangen.”

In de consistorie hangen acht portretten van ambtsdragers die Wierden hebben gediend, te beginnen met de ouderlingen Hendrikus Eshuis, Mannus Klaas, Herman Hendrik Kleinjan en Albert Beverdam. „Zij hebben veel voor de gemeente betekend.”

In 2010 is het kerkje aan de Vriezen­veenseweg, daterend uit 1918, vanbinnen helemaal opgeknapt, een jaar later werd de buitenkant gereinigd en van nieuwe knipvoegen voorzien. Weer een jaar later zijn de tuin en het straat- en hekwerk vernieuwd.

De geschiedenis van de gereformeerde gemeente in Wierden gaat terug tot het jaar 1899. Rond die tijd kwamen „niet vele wijzen en niet vele machtigen, maar eenvoudige mensenkinderen” op zondag bij elkaar aan huis om een preek te lezen. Vanaf 1912 was Wierden „een stationnetje” van de gereformeerde gemeente te Rijssen (Eskerk). Later werd Wierden een afdeling van de gereformeerde gemeente te Rijssen-Noord.

Zelfstandig

Eind jaren zeventig stimuleerde ds. J. Mol (Rijssen-Zuid) dat Wierden zelfstandig zou gaan worden. Bolier: „Hij zei: Nu zijn jullie al zo groot, nu kun je wel voor jezelf zorgen.” Op 9 januari 1980 werd Wierden als zelfstandige gemeente geïnstitueerd, tijdens een dienst waarin ds. A. Bregman uit Rijssen het Woord bediende. De consulent uit Rijssen sprak over 2 Thessa­lonicenzen 3:16a: „De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze.”

  • Uit: Reformatorisch Dagblad d.d. 18 april 2023

Kerk & religie

De gereformeerde gemeente (gg) in Wierden heeft de Aakerk in Aadorp (gemeente Almelo) gekocht.

Dat heeft scriba Jan Morsink meegedeeld. Het betekent dat het kerkgebouw in Wierden wordt afgestoten en dat de gemeente op termijn in Aadorp gaat kerken.

De gg Wierden maakt de laatste jaren een behoorlijke groei door en had plannen om de kerk uit te breiden. Dat leverde problemen op, onder meer in verband met een aangrenzende woning en door de eisen voor een parkeerterrein. Ook is toestand van het kerkgebouw, dat eind 1918 gebouwd is, maar matig en is er slecht geïsoleerd.

Toen de Aakerk van de hervormde gemeente Vriezenveen dit jaar te koop kwam, heeft de gereformeerde gemeente een bod uitgebracht en kon ze de kerk kopen. Het bedrag wil Morsink niet zeggen. De overdracht vindt waarschijnlijk plaats in de loop van 2024.

De locatie is niet nadelig. Lang niet alle kerkgangers komen uit Wierden. Ongeveer de helft komt uit de omgeving van Vriezenveen. De gemeente telt 94 leden en doopleden.

Hervormd Vriezenveen zette dit jaar drie kerken te koop: de Westerkerk, de Aakerk en de Pollenkerk. Wim Annen, die meerdere kerken in bezit heeft, heeft belangstelling voor de Pollenkerk. Voor de Westerkerk heeft zich nog geen serieuze gegadigde gemeld. De Aakerk werd op 28 februari 1992 in gebruik genomen.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur