Handelingen

Wezep, Marienrade 1 - Het Noorderlicht

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Het Noorderlicht
Genootschap: Geref. Kerken in Ned. Vrijgemaakt
Provincie: Gelderland
Gemeente: Oldebroek
Plaats: Wezep
Adres: Mariënrade 1
Postcode: 8091XS
Inventarisatienummer: 16721
Jaar ingebruikname: 2004
Architect: Van Hoogevest, Amersfoort
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Belangrijke laatmoderne kerk zonder toren.

De eerste Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt is op 15 juli 1945 geïnstitueerd. In 1969 raakte het grootste deel van deze gemeente buiten het kerkverband, later Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), waarbij men ook het kerkgebouw "meenam". In 1970 vond opnieuw institutie plaats van een Geref. Kerk Vrijgemaakt. Aanvankelijk kerkte men in het Prot. Militair tehuis Het Trefpunt. In 1978 betrok men een eigen gebouw aan de Azaleastraat. Voorjaar 2004 was aan de Noordsingel een 650 zitplaatsen tellende nieuwe kerk Het Noorderlicht in aanbouw. Architectenbureau Hoogevest maakte het ontwerp. Op vrijdag 12 november 2004 is de nieuwe kerk in gebruik genomen. De oude kerk aan de Azaleastraat (uit 1977) is gekocht door de Hersteld Hervormde gemeente Wapenveld/Wezep. (51-04/52-04/53-05/54-05)

Orgel

Het orgel is gebouwd door J. de Koff & Zn. in 1969 voor de Maranathakerk in Delft. In 2004 heeft Hendriksen en Reitsma het orgel geplaatst in Het Noorderlicht.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 7 november 2006.

Na bijna twintig jaar samensprekingen tussen de Nederlandse gereformeerde kerk en de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Wezep hebben de kerkenraden geconstateerd dat er „geen verschillen zijn die een plaatselijke nauwere samenleving principieel belemmeren.” Ze hebben na instemming van beide gemeenten in een gezamenlijke verklaring openlijk uitgesproken elkaar op grond van de Schrift en de gereformeerde belijdenis erkennen als „gemeente van Christus.” Met behoud van de eigen zelfstandigheid en plaats in eigen kerkverband willen ze met elkaar samenwerken als „zustergemeenten in Christus.”

Om ontmoeting en contact te bevorderen, zijn de beide kerkenraden overgegaan tot erkenning en aanvaarding van wederzijdse attestaties. Ook zullen er enkele keren per jaar kanselruil plaatsvinden en gezamenlijke kerkdiensten. Binnenkort houden de gemeenten een gezamenlijke dankstond en organiseren ze activiteiten ter stimulering van persoonlijke en inhoudelijke kennismaking.

De regionale vergadering Harderwijk (NGK) en de classis Hattem (CGK) hebben de gevraagde vorm van kerkelijke gemeenschap goedgekeurd.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur