Handelingen

Westhem, Feytebuorren 1 - Bartholomeuskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bartholomeuskerk
Genootschap: PKN Ned Hervormd
Provincie: Friesland
Gemeente: Súdwest Fryslân
Plaats: Westhem
Adres: Feytebuorren 1
Postcode: 8616LB
Inventarisatienummer: 09717
Jaar ingebruikname: 1708 (toren 13e eeuw)
Architect:
Huidige bestemming: cultureel centrum
Monument status: Rijksmonument 39822
opname 30-08-2010 © H.E.W.

Geschiedenis

In de 13e eeuwse toren hangen twee klokken. De oudste uit 1353 van een onbekende gieter en de grote uit 1639, gegoten door Jacob Noteman van Leeuwarden. Van de klokkenstoel is alleen het bovenstuk nog oorspronkelijk. Aan het eind van de tachtigjarige oorlog is de kerk door plunderende Geldersen in brand gestoken en pas in 1708 is het huidige kleinere kerkje, tegen de oude toren aangebouwd. De preekstoel en het koorhek dateren uit de 3e kwart van de 17e eeuw.

Op 3 juni 2005 is de geheel gerestaureerde Bartholomeuskerk weer in gebruik genomen. Er is een jaar aan de restauratie gewerkt. De kerk is al sinds 1980 eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De plannen voor restauratie dateren al van de jaren ’80 van de vorige eeuw. Pas in 1996 is men echt met de restauratie begonnen. (55-06/56-06) In gebruik als cultureel centrum.

Het orgel

In de voormalige kerk van Westhem staat een harmonium van de firma Muhleisen uit Straatsburg. Het is geplaatst op een galerij aan de westzijde van de kerk.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. Kerk en Toren op kerkhof. Op klein verhoogd resteert van de middeleeuwse kerk de zware bakstenen toren met flauw spitsbogig venster aan de westzijde, 13e eeuws. Het kerkgebouw dateert van 1708. In de kerk 17e eeuwse preekstoel met achterschot en klankbord en doophek. Klokkestoel met gelui van twee klokken, waarvan één van een anonieme gieter, 1353, diam. 91 cm. en één van J. Noteman, 1639, diam. 66 cm.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur