Handelingen

West-Graftdijk, Zuiderstraat - Doopsgezinde Vermaning

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Doopsgezinde Vermaning
Genootschap: Doopsgezinde Broederschap
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Alkmaar
Plaats: West-Graftdijk
Adres: Zuiderstraat
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: eind 19e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Karakteristieke sobere kerkzaal. Buiten gebruik in loop jaren 1920, gesloopt in of kort na 1929 voor uitbreiding naastgelegen scheepswerf. Twee km verderop, in Oost-Graftdijk, bevindt zich ook een Doopsgezinde Vermaning, die onverminderd in gebruik is voor Doopsgezinde vieringen.

In de media

Uit Het Nieuws van den Dag, 15 Augustus 1901.

Door de bemoeiingen van Ds. E.J. de Stoppelaar te West-Graftdijk (N.-H.) is in de Doopsgez. kerk te Oost-Graftdijk en in die te West-Graftdijk een orgel geplaatst ter begeleiding van het kerkgezang. Bij de inwijding dezer orgels werd door den predikant een woord van dank gebracht aan de verschillende Doopsgez. gemeenten in ons land, die door hare geldelijke bijdragen het aanschaffen van deze orgels mogelijk gemaakt hadden.

Afbeeldingen