Handelingen

Weesp, Meester P.J. Troelstralaan 19 - H.H. Laurentius en Maria Magdalena

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Apostolisch Genootschap
Genootschap: Apostolisch Genootschap
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Weesp
Plaats: Weesp
Adres: Meester P.J. Troelstralaan 19
Postcode: 1381CR
Inventarisatienummer: 06176
Jaar ingebruikname: 1957
Architect: Arkel, J.D. van
Huidige bestemming: R.K. kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Karakteristieke sobere wederopbouwkerk, zonder toren. Buiten gebruik als kerk Apostolisch Genootschap in 2011. De op de voorgevel aanwezige naamgeving "het apostolisch genootschap" is daarna verwijderd.

Na deze buitengebruikstelling had de R.K. parochiegemeenschap te Weesp, die handhaving van haar grote St. Laurentiuskerk op termijn niet meer haalbaar achtte, voorjaar 2012 serieuze belangstelling voor overname van dit voormalige kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap. In november 2012 is overeenstemming bereikt over de aankoop van dit gebouw door de R.K. parochiegemeenschap Weesp.

Op 11 mei 2014 vond de inwijding plaats van deze kerk en daarmee was de ingebruikneming van de kerk door de Rooms-Katholieke gemeenschap Weesp een feit. De kerk heeft de naam H.H. Laurentius en Maria Magdalena gekregen.

Veel meubilair is afkomstig uit de gesloten Maranathakerk, later nog R.K. parochiekerk St. Thomas van Aquino, in Amsterdam Zuid.

In de media

Uit:Weespernieuws d.d. 16 juni 2011

Het Apostolisch Genootschap stopt met de diensten in Weesp. Op 10 juli wordt de laatste eredienst in de kerk aan de Troelstralaan gehouden. De 75 leden zullen opgaan in één van de andere omliggende gemeenschappen. Voor een groot deel gaan ze naar Bussum. Het kerkgebouw gaat in de verkoop.

Het Genootschap heeft last van de vergrijzing en ontkerkelijking. Om vitaal te blijven voegen de leden zich bij andere gemeenschappen, die worden zo versterkt. Er worden al gesprekken gevoerd met een aantal partijen over de kerk. Totdat het gebouw verkocht is, blijven de leden voor het onderhoud zorgen.

“Het is een proces van jaren. Het is geen gemakkelijk besluit geweest”, aldus bestuurslid Jaap Bos.

Uit Reformatorisch Dagblad, 23 augustus 2011.

De gemeente van het apostolisch genootschap in Weesp is eind vorige maand voor het laatst samengekomen. De gemeente heeft vanwege sterke vergrijzing en teruglopend ledental besloten tot opheffing. De leden gaan in het vervolg in andere steden naar een apostolische gemeenschap.

Het volledig samengaan met de gemeente van het apostolisch genootschap te Amsterdam-Watergraafsmeer is niet gelukt omdat meerdere leden niet naar Amsterdam wilden.

De gemeente vierde in 2004 nog haar 100-jarig bestaan. Toen telde ze nog 
185 leden. Dit aantal is in 2011 naar 75 gedaald. Zondags bezochten nog circa veertig personen de dienst. Het uit 1958 stammende kerkgebouw aan de Troelstralaan, dat in 1988 nog flink is verbouwd, staat nu te koop.

Afbeeldingen

Exterieur