Handelingen

Waddinxveen, Kerkweg Oost 232 - Brugkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Brugkerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Waddinxveen
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Waddinxveen
Plaats: Waddinxveen
Adres: Kerkweg Oost 232
Postcode: 2741HA
Inventarisatienummer: 03639
Jaar ingebruikname: 1838
Architect: Blaauw, A.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 38202

Geschiedenis

Grote neoclassicistische kerk met toren.

De huidige hervormde Brugkerk dateert van 1838 en verving de oude kerk uit 1430. Die kerk, welke gewijd was aan Sint Petrus, stond aan de Kerkweg, dicht bij de Dorpstraat. De ingang van de kerk lag aan de Kerkstraat die doodliep op de toren. Die oude kerk is wegens bouwvalligheid afgebroken toen de huidige kerk gereed was. De Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) heeft eind november 2010 onderzoek gedaan naar de funderingen van de oude kerk. Helaas was er niets gevonden. Wel vond men een laag puin, afkomstig van een school, die later ongeveer op die plek is gebouwd en inmiddels ook al weer is afgebroken.

Het orgel en de 2 psalmborden onder de galerijen zijn de enige historische stukken die uit de oude kerk zijn overgebleven. Het orgel is in 1838 naar de Brugkerk overgeplaatst door de Firma Lohman, orgelmakers te Groningen en Gouda.

In 1859 is de grafstenenvloer, welke uit de oude kerk kwam, uit de Brugkerk verwijderd vanwege de extreme druk welke deze op de muren uitoefende. Rond 1880 zijn er tochtportalen aan beide zijden van de kerkzaal aangebouwd. De galerijen dateren uit 1902.

De kerk is in de jaren 1977-1979 grondig gerestaureerd waarbij de kerk op een nieuwe fundering is geplaatst, de muren opnieuw zijn gestuct en een nieuw plafond is aangebracht.

Het orgel is gerestaureerd in 1953 door Van Vulpen, in 1972 door L.J. Kramer uit Boskoop en als laatste in 1994 door Blank uit Herwijnen. Het orgel is het enige bewaard gebleven kerkorgel van de Goudse Orgelmaker Schmidt.

De Brugkerkgemeente is 1 van de 4 wijkgemeenten van de hervormde gemeente Waddinxveen. Hervormde wijkgemeente oost - Brugkerk

Monumentomschrijving Rijksdienst

Nederlands Hervormde Kerk. Neo-klassicistisch kerkgebouw, blijkens de stichtingssteen boven de ingang uit 1837. Gepleisterde vleugel met rondboogvensters, evenwijdig aan de straat, waarop haaks een korte vleugel met monumentaal behandelde voorgevel, voorzien van een portiek met twee paren Dorische zuilen, architraaf en fronton, waarboven een klokketoren verrijst, bestaande uit een stenen en twee houten geledingen. Fraaie preekstoel. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1807 gemaakt door J.P. Schmidt uit Gouda. In 1972 werd het orgel uitgebreid met een vrij Pedaal dat buiten de bescherming valt.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 28 april 2009.

Groot onderhoud Brugkerk - De hervormde gemeente van Waddinxveen pleegt groot onderhoud aan de Brugkerk, aldus koster N. Vermeulen. Aan de buitenkant zijn de voegen opnieuw afgewerkt. Daarvoor stond de kerk onlangs in de steigers. Aan de binnenkant zijn de muren gepleisterd omdat het stucwerk losliet.

Het werk, dat werd gedaan door twee aannemers, was vorige week klaar. Zaterdag hebben tien gemeenteleden de kerk helemaal schoongemaakt. Het pleister moet enkele weken drogen en uitharden voordat de muren geverfd kunnen worden. Voor de klus is ongeveer 45.000 euro begroot.

Tijdens de verbouwingsperiode kan de gemeente gewoon gebruik maken van het kerkgebouw.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur