Handelingen

Waarde, Havenstraat 3 - Gereformeerde Gemeente (1925 - 2010)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente
Genootschap: Gereformeerde Gemeenten
Provincie: Zeeland
Gemeente: Reimerswaal
Plaats: Waarde
Adres: Havenstraat 3
Postcode: 4414AX
Inventarisatienummer: 06871
Jaar ingebruikname: 1925
Architect:
Huidige bestemming: woning(en)
Monument status: geen


Geschiedenis

Voor 1925 had men elders in Waarde een kerkgebouw. Dit kerkgebouw werd op 27 november 1925 in gebruik genomen met 300 zitplaatsen. In 1949 wordt er een galerij aangebracht in het kerkgebouw. Tijdens de watersnoodramp van 1953 loopt het kerkgebouw flinke schade op. Bij het herstel van het kerkgebouw wordt de kerkzaal uitgebreid. Tevens wordt het kerkgebouw voorzien van een toren en het orgel wordt gerestaureerd. In 1986 wordt het kerkgebouw uitgebreid. Op 12 februari 1987 vind de heropening plaats.

Buiten gebruik per 1 september 2009 voor nieuwbouw.

De voormalige kerk van de gereformeerde gemeente in Waarde krijgt een nieuwe bestemming. Het gebouw wordt omgevormd tot twee 'kerkwoningen'. Op het terrein aan de Havenstraat verschijnen verder twee startershuizen. Op de plaats van de naastgelegen oude woning worden twee seniorenwoningen gebouwd. (2014)

  • 2017 Het voormalige kerkgebouw van de gereformeerde gemeente (gg) in het Zeeuwse Waarde wordt waarschijnlijk omgebouwd tot woonhuis. Dat blijkt uit een verzoek tot wijziging van de bestemming van het perceel. Het plan ligt sinds enkele weken ter inzage bij de gemeente Reimerswaal.

In de media

Uit Provinciale Zeeuwse Courant, 1 april 2008.

De gereformeerde gemeente in het dorp wil een nieuwe kerk bouwen, die plaats moet bieden aan 650 mensen. De gemeente Reimerswaal verleent medewerking.

De gereformeerde gemeente van Waarde is al lange tijd op zoek naar een nieuwe locatie voor de kerk. Het huidige gebouw aan de Havenstraat is te klein en vertoont bovendien gebreken. De bouwcommissie heeft haar oog laten vallen op een stuk grond aan de Meezeweg, dat deels buiten de bebouwde kom ligt. Op die locatie wil de gereformeerde gemeente een nieuw kerkgebouw en een pastorie bouwen en meer dan honderd parkeerplaatsen aanleggen. De gronden hebben echter op dit moment nog een agrarische bestemming, waardoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. De gemeente Reimerswaal wil daaraan meewerken, ook omdat stedenbouwkundig onderzoek heeft uitgewezen dat de Meezeweg de geschiktste plek is voor de kerk.

De provincie is eveneens positief over de locatie, maar houdt wel vast aan het vereveningsprincipe, een in het Omgevingsplan Zeeland opgenomen afspraak dat in bepaalde gevallen (zoals een niet-agrarische activiteit in het buitengebied) een directe bijdrage geleverd moet worden aan het versterken van de omgevingskwaliteiten. De bouwcommissie heeft voorgesteld dat te doen door een opbaarruimte in de kerk in te richten, meer parkeerplaatsen ten behoeve van de begraafplaats te creëren en een bruggetje aan te leggen. De provincie heeft echter al aangegeven dat alleen het bruggetje in aanmerking komt, maar dat dat als vereveningsbijdrage nog niet genoeg is. Investeren in groen of verfraaiing van het kerkgebouw zijn opties.

Wethouder Jaap Sinke (SGP, ruimtelijke ordening) spreekt van een 'schitterend kerkje'. Volgens hem kan de gereformeerde gemeente aan de slag zodra de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen is doorlopen. Die neemt ongeveer een halfjaar in beslag.

Op de plek van het huidige kerkgebouw, dat zal worden gesloopt, komt wellicht woningbouw. De bouw van de kerk en de pastorie en de parkeerplaatsen worden helemaal door de kerkelijke gemeente zelf betaald.

Uit Reformatorisch Dagblad, 4 november 2008.

De gereformeerde gemeente te Waarde bestaat op 10 november 75 jaar. Op zondag 16 november wordt bij dit jubileum stilgestaan.

Aanvankelijk kerkten de in Waarde woonachtige leden van de gereformeerde gemeente in het nabijgelegen Krabbendijke. De meer welgestelden kwamen met paard-en-wagen naar de kerk, de wat minder bedeelden legden de afstand te voet af. In het najaar van 1907 kwam er aan deze situatie een einde, toen ds. H. Roelofsen in Waarde een kerkje in gebruik nam. Omdat dit gebouwtje nogal wat gebreken vertoonde, werd het in 1925 vervangen door nieuwbouw.

Op 10 november 1933 had door ds. M. Hofman de instituering tot zelfstandige gemeente plaats. De eerste kerkenraad bestond uit ouderling F. van der Maas en de diakenen L. van Koeveringe en M. H. J. Weststrate. Bij de verzelfstandiging kreeg de gemeente van de moedergemeente een bedrag van 7200 gulden mee. Dit bedrag was precies voldoende om het door Krabbendijke gefinancierde kerkgebouw over te nemen.

Bij de watersnoodramp van 1 februari 1953 liep een groot deel van Waarde onder water. Doordat het kerkgebouw op een van de laagste plaatsen van het dorp was gelegen, steeg het water bij vloed tot op de galerij en stonden de pijpen van het orgel boven de preekstoel zo’n 40 centimeter in het water. Bij het herstel van de kerk werd de kerkzaal uitgebreid met een zijvleugel. Tevens werd het gebouw van een toren voorzien. In 1986 werd de kerk uitgebreid met een nieuwe consistoriekamer, een vergaderzaal, een toiletgroep en een keuken.

In 1993 kreeg de gemeente voor het eerst een eigen predikant in de persoon van ds. Th. van Stuijvenberg. Op 8 juli 1995 overleed deze plotseling. Van 1996 tot 2007 werd de gemeente gediend door ds. H. Hofman. Sinds 23 april 2008 wordt de gemeente gediend door ds. M. Golverdingen. Binnenkort hoopt men met de bouw van een nieuwe kerk te beginnen.

Uit Reformatorisch Dagblad, 13 oktober 2011.

Het voormalige kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Waarde (Zeeland) wordt tijdelijk een dorpscentrum. Naar verwachting nemen de gebruikers van het dorpscentrum medio volgend jaar hun intrek in het gebouw. Het kerkgebouw wordt tijdelijk bezet door de gebruikers van het dorpscentrum. Het oude dorpscentrum moet plaatsmaken voor een nieuw gebouw.

Er is een project opgestart door de gemeente Reimerswaal en woningcorporatie R & B Wonen om een nieuw dorpscentrum te bouwen. In dat centrum, MeerWaarde, moeten volgens plannen scholen, een dorpshuis, een gymzaal, supermarkt, seniorenappartementen, consultatiebureau en huisartsenpraktijk worden gehuisvest. De laatste twee zullen mogelijk afhaken.

De bouw voor het nieuwe dorpscentrum zal naar verwachting eind volgend jaar of begin 2013 starten.

Orgel

het eerste orgel werd in 1948 geplaatst in het kerkgebouw het is in 1978 vervangen door een nieuw orgel van de firma W.N. de Jongh te Lisse.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur