Handelingen

Vlissingen, Paul Krugerstraat 7 - Petruskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Petruskerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Zeeland
Gemeente: Vlissingen
Plaats: Vlissingen
Adres: Paul Krugerstraat 7
Postcode: 4382MA
Sonneveld-index: 06827
Jaar ingebruikname: 1929
Architect: Smits, A.P. / Linde, C. van de
Huidige bestemming: woonhotel
Monument status: Geen

Geschiedenis

Eerste gezamenlijke werk van Smits en Van de Linde. Uiterst belangrijke interbellumkerk met dakruiter.

In 1999 is de Gereformeerde Petruskerk uit 1929 aan de Paul Krugerstraat gesloten. De kerk is inmiddels verkocht aan de Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij Marsaki, die er acht appartementen in gaat bouwen. En het Van Leeuwen-orgel uit 1966 is naar [Bergen op Zoom, Bolwerk Zuid 134 - Ontmoetingskerk|de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom]] gegaan. Nog steeds is er geen nieuwe bestemming en het gebouw staat overduidelijk te verpieteren en te verkommeren. Er waren vele plannen. Maar er komen geen zorgwoningen en ook geen starterswoningen. Er komt toch geen kantoor in. En steeds luider lijkt het woord sloop te klinken.

  • 2013 De Petruskerk is verkocht. Na elf jaar van onzekerheid en verval komt het monumentale pand in de Paul Krugerstraat in Vlissingen in handen van projectontwikkelaar van Bram Maljaars. Die heeft er nog niet een heel concreet plan voor.

Appartementen, groepswoningen voor dementerende ouderen, studentenkamers, poppodium, koptische kerk. Van alles is al voorbij gekomen als mogelijke bestemming voor de Petruskerk. Plus een veelvoud aan potentiële kopers. Maar het liep steeds op niets uit. Nu, na elf jaar, heeft projectontwikkelaar Marsaki de kerk in de Paul Krugerstraat dan eindelijk verkocht.

  • De bijgebouwen van de Petruskerk aan de Rochussenstraat zijn verbouwd tot woonhotel, tijdelijke huisvesting. Deze woningen worden verhuurd aan vakantiegangers. Het kerkgebouw zelf is geconsolideerd, maar nog altijd buiten gebruik.

In de media

  • Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31 Mei 1929.

Wij kennen allen van die geweldige kerken, kathedralen en domkerken, die hoog en als onaantastbaar vanuit het stadsbeeld oprijzen en den naderenden reiziger onwillekeurig met ontzag vervullen. Het zijn de machtige bouwwerken uit voorbijgegane eeuwen, toen de kerk nog het gansche leven in al zijn uitingen beheerschte. Andere tijden, andere zeden. De kerk beheerscht niet meer in die mate heel het menschelijke leven en heeft verschillende terreinen aan het saeculariseerenden krachten moeten afstaan. Toch - ook de kerk is een symbool gebleven in het stadsbeeld, misschien van minder pompeuze, maar daarom niet van minder edele of echte grootheid. Ook in het roezige, jachtende, moderne stadsleven is het moderne kerkje, hoe bescheiden zich ook voegend onder zijn wereldsche buren, symbool van die onuitwisbare zucht van het menschenhart, dat zich immers in alle cultuurwisseling gelijk blijft - naar gemeenschap met wat blijft als alles heengaat naar stilte, zelfbezinning en zelfinkeer. Eenvoudig, maar sprekend symbool daarvan zijn, wil ook het Gereformeerde kerkgebouw aan de Paul Krugerstraat te Vlissingen. dat gisteravond onder groote belangstelling in gebruik is genomen, bij welke plechtigheid ds. A.H. Wiersinga en ds. P.N. Kruyswijk het woord voerden en nog vele toespraken werden gehouden. Doch ook als bouwwerk is deze kerk een architectonische aanwinst voor het nieuwe stadsdeel en bevredigt zij dus op gelukkige wijze tweeërlei behoefte: naar stichting en naar schoonheid.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur