Handelingen

Vleuten, Schoolstraat 5 - Torenpleinkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Torenpleinkerk
Genootschap: PKN - Protestantse gemeente Vleuten-De Meern - Leidsche Rijn-Oost
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Plaats: Vleuten
Adres: Schoolstraat 5
Postcode: 3451AA
Sonneveld-index: 04495
Jaar ingebruikname: 1971
Architect: Zuiderhoek, D. (herbouw kerk)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 37522 (kerk); 37523 (toren)


Geschiedenis

Wederopbouwkerk met historische toren, en een unieke bouwkundige geschiedenis. Oorspronkelijk, als oude dorpskerk, gewijd aan St. Willibrord.

De sobere toren is omstreeks 1300 gebouwd, later gevolgd door een driebeukig laatgotisch schip, dat afgesloten was met drie koren. In 1831 brak men de westelijke schiptravee af. De koorpartij was toen al verdwenen. In 1970-1971 werd de historische toestand naar vermogen hersteld. De bouwnaad, een loodvoeg, is nog te zien.

Van buiten ziet deze kerk eruit als een complete, historische, middeleeuwse kerk, met historische toren.

Maar zoals binnen aan de vormgeving is te zien, heeft deze kerk pas in 1971 haar huidige vorm gekregen.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Restanten oude kerk

Overblijfsel van de middeleeuwse dorpskerk, bestaande uit een vroeg-gotische toren uit omstreeks 1300, geflankeerd door de westelijke traveeën van de zijbeuken der laat-gotische kerk, die vermoedelijk in 1831 verminkt is door het wegbreken der twee westelijke vakken van het schip en het verbouwen van de oostelijke traveeen tot een vierkante ruimte, overdekt met een koepeldak met torentje. Bij de restauratie, die in 1971 voltooid werd, is het schip uitwendig weer in zijn vroegere vorm hersteld met gebruikmaking van de in de koepelkerk opgenomen traveeën van de gotische kerk, die met de vakken aan weerszijden van de toren verbonden werden. Op de plaats van het koor een moderne aanbouw. Het inwendige van de kerk is geheel modern. Tot de inventaris behoren: een preekstoel, eerste helft 17e eeuw, op makelaar. En twee zerken, waarvan een uit de 15e en een uit de 17e eeuw. Voorts drie kleine grafstenen uit 1794, 1799 en 1801.

Toren

Toren der hervormde kerk omstreeks 1300. Mechanisch torenuurwerk, Th. Hogen, Duivendrecht, elektrische opwinding. Op de kerk zit een houten zuidwijzer, aangebracht in 1935 bij de restauratie van de toren.

Orgels

Hoofdorgel

Eenklaviers orgel, in 1812 gemaakt door G.T. Bätz voor de Remonstrantse Kerk te Utrecht. In 1866 aangekocht door de Hervormde Gemeente Vleuten. In 1972 gerestaureerd door Flentrop Orgelbouw. Een neobarokke orgelkas met beelden, eerste kwart 19e eeuw.

Kistorgel

Het kistorgel is gebouwd door Mense Ruiter in 1986.

Carillon

Het carillon in de toren bestaat uit 52 klokken en is gegoten door de Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen. De zwaarste klok is gegoten door de fa. Van Bergen uit Heiligerlee.

De naam "Torenpleinkerk"

Na te gaan wanneer deze, merkwaardige, unieke naam is ontstaan. Er zijn stemmen die een hernoeming tot "Oude Willibrordkerk" bepleiten.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Oude situatie voor 1970

Huidige situatie na 1971

Interieur

Alle opnamen zijn van na 1970-1971.