Handelingen

Vlaardingen, Westnieuwland 56 - Sionkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Sionkerk
Genootschap: Geref. Gemeenten (v/h in Ned en N.Amerika)
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Vlaardingen
Plaats: Vlaardingen
Adres: Westnieuwland 56
Postcode: 3131VX
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1976
Architect: Geluk, G. - Treurniet, J.G.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Geen

Geschiedenis

Grote en architectonisch interessante moderne kerk, één van de eerste "refodomes" in Nederland.

Gemeente vindt haar oorsprong rond 1848 als er in Vlaardingen een Christelijke Afgescheiden Gemeente wordt geïnstitueerd. Op 23 januari 1881 neemt de gemeente een kerkgebouw in gebruik aan de Westnieuwland, met 300 zitplaatsen. In 1901 wordt het kerkgebouw uitgebreid tot 400 zitplaatsen. Het kerkgebouw werd in 1904 afgebroken en er verrees op dezelfde plaats een nieuw kerkgebouw. Op 1 december 1904 is het officieel in gebruik genomen met 750 zitplaatsen. In 1954 uitgebreid met een verenigimgsgebouw, ook wordt het voorste gedeelte van het interieur vernieuwd. De kerkenraadsbanken komen daarbij tegen de muur te staan. In 1963 wordt het torentje vervangen door een andere toren en wordt de voorgevel opgeknapt. Vanwege de slechte bouwkundige staat van het kerkgebouw en een blijvend zitplaatsen tekort besluit men in november 1974 om tot nieuwbouw op dezelfde plaats over te gaan. Op 6 april 1975 wordt de laatste kerkdienst in het kerkgebouw gehouden. Tijdens de bouw van de nieuwe kerk maakt men tijdelijk gebruik van de Pniëlkerk. Op 23 september 1976 wordt het nieuwe kerkgebouw officieel in gebruik genomen met 1000 zitplaatsen. In 1985 is het kerkgebouw gerenoveerd terwijl in 1995 groot onderhoud moest worden gepleegd.

Orgel

In 1903 wordt er een orgel aangeschaft bij “den heer Breebaart” te Amsterdam. In 1904 wordt het echter al vervangen door een pijporgel van de firma Ehrenfried Leichel & Zn. Te Arnhem. In 1949 wordt er een orgel in het kerkgebouw geplaatst afkomstig uit de St. Antonius-parochiekerk te Ulft. Het is oorspronkelijk gebouwd in 1858 door Wilhelm Rütter voor de St. Josephkerk te Gouda. De overplaatsing van het orgel is in handen van de firma Wattel te Utrecht. Op 2 april 1977 wordt in het nieuwe kerkgebouw een orgel in gebruik genomen van de firma Ernst Leeflang te Apeldoorn. In 1997 wordt er in de ontmoetingsruimte van het kerkgebouw een orgel geplaatst dat afkomstig is van de Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht.

Geschiedenis vervolg

Kerkgebouw

De Sionkerk, het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Vlaardingen, is te vinden aan het Westnieuwland 56. Het is het derde eigen kerkgebouw van deze gemeente dat aan het Westnieuwland is gebouwd.

Het eerste kerkgebouw, met 300 zitplaatsen (in 1901 uitgebreid tot 400 zitplaatsen), stond op deze plek van 23 januari 1881 tot 12 juni 1904. Het tweede kerkgebouw, met 750 zitplaatsen (in 1965 uitgebreid tot 850 zitplaatsen), stond hier van 1 december 1904 tot 6 april 1975.

Het derde kerkgebouw werd de nieuwe Sionkerk met 1000 zitplaatsen.

Het kerkgebouw is een ontwerp van de Vlaardingse architecten G. Geluk en J.G. Treurniet en is gebouwd door aannemersbedrijf A.v.d. Lugt BV in Vlaardingen. De eerste paal werd geslagen op 23 mei 1975 door ouderling M. den Admirant. De eerste steen werd gelegd op 16 augustus 1975 door Ds. D. Rietdijk. Het kerkgebouw werd op 23 september 1976, tijdens een speciale dienst, waarin de predikant Ds. D. Rietdijk voorging, in gebruik genomen.

Klokkengieterij Royal Eijsbouts B.V. in Asten goot voor de 20 meter hoge toren een bronzen luidklok van 1 meter hoog en 1 meter omtrek. In de bovenrand staat gegraveerd “Anno Domini 1976” en onderaan een verwijzing naar de actie “Brons voor brons” (de financiën voor de klok werden namelijk met bronzen centen en stuivers bijeen gespaard).

In de zijgevel, aan de kant van het Westnieuwland, is een glas in betonraam aangebracht naar een ontwerp van Mevr. E. van Eersel–Westland uit Goes. In dit raam zien we een vis van beton in een zee van gekleurd glas. Het raam is echter meer dan alleen een verfraaiing van de gevel, de vis is namelijk één van de oudste symbolen (in het begin een geheim symbool) van de christelijke kerk. Het Griekse woord voor vis is ICHTHUS, de beginletters hiervan vormen een belijdenis van de eerste christenen n.l. I(èosius) CH(ristos) TH(eou) U(ios) S(otèr) “Jezus Christus Gods Zoon, Verlosser”. Het teken wordt regelmatig aangetroffen op oude sarcofagen en in catacomben van de christenen uit de eerste eeuw. Met de vis is ook de geschiedenis van Jona verbonden. Jezus haalt deze geschiedenis aan in Mattheus 12 vers 40: “Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten was in de buik van de vis, alzo zal ook de Zoon des menschen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde…enz, enz.” (als we het raamkunstwerk goed bekijken kunnen we inderdaad ook Jona in de vis ontdekken). Zo heeft dit ‘raamkunstwerk’ meerdere relaties met het kerkelijke symbool vis.

Externe links

Afbeeldingen

Voormalig kerkgebouw

Exterieur

Interieur


Exterieur

Huidige kerkgebouw

Interieur