Handelingen

Vlaardingen, Dijksteeg - Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Oud Geref. Gemeente in Nederland
Genootschap: Oud Geref. Gemeenten in Nederland
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Vlaardingen
Plaats: Vlaardingen
Adres: Dijksteeg
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1933
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

In pakhuis, sloop 1970.

Ontstaansgeschiedenis

Ontstaan uit een vrije samenkomst in de jaren ' 30 van de vorige eeuw. Op 3 maart 1933 stelde Ds D.C. van Stempoort (1885-1954) de ambten in. De gemeente sloot zich vervolgens aan bij de Nederduits Gereformeerde Gemeenten rond ds. van Stempoort. Rond 1935 viel de gemeente echter uiteen. Onder leiding van de toenmalige voorganger: G.J.van Vliet ( 1885-1954) probeerde de gemeente verschillende malen aansluiting te zoeken bij een kerkverband. In 1954 vond de gemeente uiteindelijk een kerkelijk onderdak bij het kerkverband rond ds. J.G.van Minnen (1900-1971) de Christelijke Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Toen dat kerkverband 1967 uiteenviel door o.a. het overlijden van predikanten, vond de gemeente in 1968 kerkelijk onderdak bij het verband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. In 1970 was het gebouw aan de Dijksteeg gesloopt wegens stadssanering. Men verhuisde toen naar een lokaal in het voormalige weeshuis van de Hervormde gemeente. Op 1 november 1979 besloten de vier overgebleven manslidmaten tot opheffing van de gemeente.

Afbeeldingen