Handelingen

Vinkel, Kaathoven 19 - Sint-Cunerakapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Kapel St. Cunera
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: 's-Hertogenbosch
Plaats: Vinkel
Adres: Kaathoven 19
Postcode: 5383KV
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1535
Architect:
Huidige bestemming: woning / boerderij
Monument status: Rijksmonument 9435

Geschiedenis

Rond 1475 bouwde men daar een kapelletje met een driezijdig gesloten koor. Of de kapel ook toen al gewijd was aan Cunera staat nog niet vast, maar in de 16de eeuw was dit zeker wel het geval. Toen de verering steeds meer belangstellenden trok werd in 1535 aan de bestaande kapel een iets groter schip gebouwd, nog steeds in de toen in Noord-Brabant nog toegepaste laatgotische stijl.

Deze kapel werd in de oorlogshandelingen rondom het beleg van Den Bosch in 1629 verwoest maar twee jaar later weer gerestaureerd. Bij die restauratie bleven gotische kenmerken zoals spitsbogen en steunberen behouden. Door de politieke omstandigheden kon vanaf 1637 in de kapel geen mis meer worden gelezen en in 1648 werd het gebouw definitief aan de katholieke eredienst onttrokken.

Het stond leeg tot 1678. Daarna werd het schip als schoolgebouw in gebruik genomen. De schoolmeester woonde in het koor. In 1834 is dit oude koor gesloopt en vervangen door een nieuw vierkant schoollokaal. De school werd in 1887 opgeheven; de voormalige kapel werd toen veranderd in een plaast van samenkomst voor studenten van het seminarie van Heeswijk. Later werd het een woonhuis. Op foto's is te zien hoe het gebouw het midden hield tussen een boerderij en een voormalige kapel.

Helaas heeft men bij de restauratie van omstreeks 1980 weinig oog gehad voor deze boeiende geschiedenis. Door de kapel gedeeltelijk 'terug te restaureren' en de woning die in 1834 in de plaats van het oude koor kwam geheel opnieuw vorm te geven is in feite een situatie gecreëerd die geen enkel recht doet aan de feitelijke en voor Noord-Brabant zo veelzeggende geschiedenis.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kapel. Voormalige, thans als boerderij gebruikte kapel, gesticht ter ere van Sint-Cunera omstreeks 1535, hersteld in 1631. Gepleisterd eenbeukig gebouw met steunberen; in de rechte sluiting een door segmentboognissen geflankeerde spitsboognis. Ellipsvormig getoogde ingang aan de zuidzijde. Inwendig beneden in de muren spaarbogen.

Externe links

Afbeeldingen