Handelingen

Vilsteren, Vilsterseweg 12 - Sint Willibrorduskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Sint Willibrorduskerk
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Ommen
Plaats: Vilsteren
Adres: Vilsterseweg 12
Postcode: 7734PD
Inventarisatienummer: 10629
Jaar ingebruikname: 1897
Architect: Boerbooms, J.W.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 31503

Geschiedenis

Neogotische kerk met toren. Verving een kerk uit 1816.

De Familie Cremers bood een nieuwe kerk aan, toen de op 15 april 1855 tot parochiekerk verheven kerk uit 1820 (met een dak van stro) niet solide meer was. De Sint Willibrorduskerk werd gebouwd tussen 1896-1897. De door architect J.W. Boerbooms ontworpen kerk is een neogotische pseudobasiliek met 40 meter hoge toren, waarvan de klokkenverdieping in iedere gevel een nis met maaswerk bezit. Aan de zuidzijde bevindt zich een veelhoekige traptoren. De kerk heeft ronde pijlers met lijstkapitelen,waarvan kolonnetten opgaan naar de kruisribgewelven. De neogotische inrichting is grotendeels bewaard, de polychromie is recentelijk sterk opgehaald. Goed voorbeeld van Boerbooms' op de Nederrijnse gotiek geïnspireerde stijl. Kerk bevat schitterende gebrandschilderde ramen boven het hoofdaltaar. Deze zijn geschonken door de familie Cremers en zijn in 1910 gemaakt door atelier Ledner uit München. De andere vensters zijn in 1935 vervaardigd door Lou Asperslagh. Hij heeft ook de wanden voorzien van kruiswegstaties. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, 1915, nr. 524, later voorzien van elektrische opwinding.

Nadere beschrijving

In Vilsteren wonen minder dan 200 mensen. Het dorp hoort bij Landgoed Vilsteren. Veel boerenhuizen behoren tot het landgoed. Ze zijn herkenbaar aan de geelgroen gestreepte luiken, de kleuren van het wapen van het landgoed. Nog steeds hebben de landgoedeigenaren enkele panden in het dorp in eigendom. Sommige dorpsbewoners betalen hier geen huur maar pacht. Van de pachtgelden wordt het landgoed onderhouden. Zo werkt het in Vilsteren. Frans Bakker, bewoner van het landgoed en lid van de locatieraad Vilsteren: „Bij de Reformatie koos de landgoedeigenaar ervoor om rooms-katholiek te blijven. En omdat hij wilde dat zijn pachters ook katholiek bleven, maakten zij dezelfde keus.” Zo bleef het dorp Vilsteren een rooms-katholieke enclave in een regio die grotendeels overging tot het protestantisme. En zo is het nog steeds. De parochie in Vilsteren maakt deel uit van de Emmanuelparochie te Ommen. De huidige Vilsterse geloofsgemeenschap telt op papier zo’n 680 leden. „Mensen voelen zich wel steeds minder op de kerk betrokken. En het kerkbezoek staat onder druk, net als overal in Nederland.” Middenin het dorp, aan de Vilsterseweg, staat de St. Willibrorduskerk, streng, ernstig en donker. De pseudobasiliek (1897) is dagelijks geopend. Binnen ligt, onder het orgelbalkon, een gebedenboek, met voorbeeldgebeden. Voor moeilijke tijden, bij ziekte en zorgen. In een offerblok kunnen de vrijwillige bijdragen worden geschonken. Langs de wanden van het middenschip hangen de schilderingen met de kruiswegstaties. Rechts voorin staat de knielbank gereed. Het koor is volgepakt met stoelen, kaarsen, kandelaren en kleedjes. Boven het altaar valt namiddaglicht door de kleuren van glas-in-loodramen. De preekstoel is leeg. De biechtstoel is opbergruimte geworden.

  • (Bron:Contactbrief)

Monumentomschrijving Rijksdienst

St. Willibrordus, 1897, J.W.Boerbooms. Neogotische pseudobasiliek met toren, waarvan de klokkeverdieping in iedere gevel een nis met manswerk bezit. Aan de zuidzijde een veelhoekige traptoren. Ronde pijlers met lijstkapitelen, waarvan kolonnetten opgaan. Kruisribgewelven. Neogotische inrichting grotendeels bewaard, polychromie in de recente tijd sterk opgehaald. Goed voorbeeld van Boerbooms' op de Nederrijnse gotiek geïnspireerde stijl. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, 1915, nr. 524, later voorzien van elektrische opwinding.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur