Handelingen

Vierhouten, Nunspeterweg 98 - Kapel Philadelphia Zorgcentrum

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Kapel Philadelphia Zorgcentrum
Genootschap: Oecumenisch Protestants
Provincie: Gelderland
Gemeente: Nunspeet
Plaats: Vierhouten
Adres: Nunspeterweg 98
Postcode: 8076PD
Inventarisatienummer: 12323
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Kapel Philadelphia zorgcentrum. Voormalige R.K. Kolonie. Van maart 2010 tot november 2010 ook Oud-Geref. Gemeente Elspeet/Vierhouten.

Orgel

Het is niet bekend door wie en wanneer het orgel is gebouwd.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 25 maart 2010.

De kerkenraad van (de oud-geref. gemeente te) Barneveld stelde een verzoek aan de orde van een groep kerkleden uit Elspeet, voorheen behorend tot de gereformeerde gemeente in Nederland ter plaatse. Deze groep vroeg de classis toestemming om in Elspeet een oud gereformeerde gemeente te mogen institueren.

Deputaten art. 48/49 DKO hadden, samen met de naburige kerkenraad van Barneveld, inmiddels onderzoek gedaan naar de achtergronden van dit verzoek. De classis besloot gisteren de groep uit Elspeet als zelfstandige gemeente voor te dragen voor aansluiting bij de Oud Gereformeerde Gemeenten. De classis stemde in met de vorming van een oud gereformeerde gemeente te Elspeet. De instituering van de oud gereformeerde gemeente te Elspeet en de bevestiging van ambtsdragers vindt plaats op 31 maart.

Uit Reformatorisch Dagblad, 1 april 2010.

In Vierhouten is woensdagavond de oud gereformeerde gemeente Elspeet/Vierhouten geïnstitueerd. De dienst werd gehouden in de bossen bij Vierhouten, waar de gemeente van Stichting Philadelphia Zorg een kerkje huurt aan de Nunspeterweg. In de dienst, die werd geleid door de consulent van de nieuwe gemeente, ds. H. Molendijk uit Grafhorst, werden twee diakenen in het ambt bevestigd. Zij zullen voorlopig in de zondagse leesdiensten voorgaan.

Bij de instituering was de kerkenraad van de moedergemeente Barneveld aanwezig. Ds. Molendijk bediende het Woord uit Daniël 9:17-19. Hij stond stil bij drie gedachten: het voorschrift van het gebed, de aangedragen beweegredenen en de ootmoedige gestalte.

De oud gereformeerde gemeente van Elspeet werd vorige week woensdag, tijdens de vergadering van classis-Oost van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, officieel toegelaten tot het kerkverband. Een verzoek daartoe was afkomstig van een groep kerkleden uit Elspeet. Voorheen behoorden zij tot de gereformeerde gemeente in Nederland ter plaatse. De nieuwe gemeente bestaat uit ongeveer negentig leden en doopleden.

Uit Reformatorisch Dagblad, 9 november 2010.

De oud gereformeerde gemeente in Nederland (oggiN) Elspeet/Vierhouten komt sinds zondag samen in de Boaz-
Jachinschool aan de Ds. Kalshovenweg in Elspeet. De gemeente, die op 31 maart werd geïnstitueerd, kerkte de achterliggende tijd in de kapel van Stichting Philadelphia Zorg in Vierhouten, maar kon daar niet langer gebruik van maken.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur