Handelingen

Velp, Emmastraat - Bonifatius

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Sint Bonifatius, later Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Rheden
Plaats: Velp
Adres: Emmastraat 18
Postcode: 6881ST
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1848
Architect: Hoorneman, H.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Rooms-Katholieke Waterstaatskerk, gebouwd in 1848 ter vervanging van een schuurkerk.

De kerk werd in 1885 gesloopt voor een opvolger. Die neogotische kerk bestaat nog steeds.

Omschrijving SKKN

In 1825 werd te Velp een commissie opgericht die de kerkstichting ter hand zou nemen. Op 15 augustus van dat jaar deed de commissie een verzoek aan koning Willem I voor een subsidie van fl. 5041,- voor de bouw van een nieuwe kerk. In 1827 deed men nog een nieuwe poging, maar beide verzoeken werden niet gehonoreerd. In 1833 werd een nieuwe commissie opgericht en deze bracht een bedrag bijeen vanuit de Velpse bevolking, maar hier bleef het voorlopig bij. Pas in 1840 werd een nieuw subsidieverzoek aan de koning gedaan, nu voor een bedrag van fl. 6000,- voor de bouw van een kerk en pastorie en het jaarlijks tractement van een pastoor. Helaas werd alleen het laatste gehonoreerd. Men besloot daarop een noodkerk te gaan gebruiken, die dienst kon doen totdat men genoeg gelden had ingezameld voor de bouw voor een kerk en pastorie. De noodkerk werd gevestigd in de boerderij 'Kostverloren' van boer Hummeling die men voor fl. 190,- per jaar huurde (aan de huidige Overhagensweg). De nieuw benoemde pastoor A. te Welscher, kapelaan te Arnhem, werd in het voorhuis gehuisvest, op de deel werd een kerkruimte ingericht. De ruimte werd zodanig verbouwd dat er 180 zitplaatsen werden gerealiseerd. De bouw van een nieuwe kerk liep vertraging op doordat er onenigheid ontstond tussen pastoor Te Welscher en de kerkmeesters over de locatie van de kerk. Dit liep zo hoog op dat de pastoor uiteindelijk werd overgeplaatst naar Bredevoort. Hij werd in 1846 opgevolgd door pastoor J. Westerveld uit Sinderen. Op 15 september 1846 zond het kerkbestuur het bestek, tekening en begroting van de nieuw te bouwen kerk aan de minister voor de Zaken van de R.K. eredienst. Op 20 juli 1847, na wat wijzigingen, kwam de toestemming dan eindelijk. De kosten van de nieuw te bouwen kerk werden begroot op fl. 10.08,87. Architect was H. Hoorneman te Elst. De kerk werd gebouwd aan de Emmastraat, op een stuk land dat werd geschonken door J.J. Staal, secretaris van het kerkbestuur. De bouw -inclusief altaar en banken- werd gegund aan aannemer R. Hueting te Velp voor een bedrag van fl. 10.500,-. Op 4 september 1847 werd de eerste steen gelegd door pastoor J. Westerveld en op 2 juli 1848 werd de kerk gewijd aan St. Bonifatius. De kerk werd in de jaren daarna verder aangekleed en versierd. In 1849 werd de kerk verrijkt met een kruisweg, een Maria- en Jozefbeeld en een zilveren monstrans. In 1851 kwamen daar beelden van Petrus en Paulus bij, vervaardigd door J. Stracké te Arnhem.

In 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie hersteld. De statie Velp werd een parochie, behorend tot het Aartsbisdom Utrecht. De parochie werd gewijd aan Onze Lieve Vrouw Visitatie.