Handelingen

Veldhoven, Dorpstraat 18 - Caecilia

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Caecilia
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Veldhoven
Plaats: Veldhoven
Adres: Dorpstraat 18
Postcode: 5504HH
Inventarisatienummer: 08476
Jaar ingebruikname: 1913
Architect: Wolter te Riele (1867 - 1937) (kerk en toren); Geenen, C. (uitbreiding 1958)
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Rijksmonument 507720

Geschiedenis

Late neogotische kerk met toren in Veldhoven-Dorp. In 1957-1958 grote uitbreiding van koor en transept, ook in neogotische stijl.

De plannen voor deze kerk dateren van 1912. De toenmalige pastoor van de H. Caeciliaparochie, H.J. Achterbergh, deed een verzoek aan Bisschop Mgr. Van de Ven om een nieuwe kerk te mogen bouwen omdat de Waterstaatskerk te klein was geworden door de groei van het aantal parochianen. De contouren van deze Waterstaatskerk zijn bij het vernieuwen van het plein voor de kerk in de bestrating aangebracht. De nieuwe kerk werd gebouwd in neo-gotische stijl en had de vorm van een driebeukige kruisbasiliek. In begin van de jaren 1950 was het aantal parochianen dermate gegroeid dat de kerk veel te klein was geworden. Reeds in 1928 werd dit al geconstateerd door pastoor A. Verhoeven. Nieuwe tekeningen werden gemaakt door architect Ir. C.G. Geenen uit Eindhoven en ter goedkeuring aangeboden aan het Bisdom. Op 2 mei 1955 kwam de goedkeuring voor de vergroting van de kerk binnen, echter, pastoor Damen en het kerkbestuur wensten toch nog een aantal veranderingen aan te brengen. Dit aangepaste plan werd op 20 februari 1956 goedgekeurd. De uitvoering van deze plannen vond plaats in de jaren 1957-1958; sindsdien bestaat de kerk in haar huidige vorm. In 1968 is het interieur aangepast aan de wensen van het Tweede Vaticaanse Concilie. Inmiddels was de doopkapel omgevormd tot Mariakapel. Tijdens de periode dat pastoor de Vries werd benoemd, in 1987, zijn dankzij een bliksemaktie door het aktiecomité “75 jaar H. Caeciliakerk” gelden bij elkaar gebracht om het gehele interieur van een nieuwe verflaag te voorzien. In 1998 heeft nogmaals een grote verbouwing plaatsgevonden onder leiding van pastoor H. Petit. Door de verkoop van de pastorie was er een behoefte ontstaan voor een parochiecentrum; dit is gerealiseerd in het achterste gedeelte van de kerk.

  • Voornemen de kerk te sluiten eind 2016.
  • Slotviering = laatste "reguliere" viering = onttrekking aan de eredienst: zondag 13 november 2016.
  • Najaar 2018. Er worden in de St. Caeciliakerk soms toch nog R.K. vieringen gehouden.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Rooms Katholieke KERK, gebouwd in 1913 door architect Wolter te Riele (1867 - 1937). De driebeukige kruisbasiliek is in een neogotische stijl uitgevoerd. In 1956 werd de kerk naar ontwerp van C. Geenen uitgebreid in een stijl die aansluit op het bestaande gebouw. Hierbij werd tussen het bestaande koor en westwerk het middenschip verlengd, de oorspronkelijke centraalbouw veranderde daarmee in een kruiskerk. Op 19 november 2001 is besloten de parochies van de H. Caecilia, Heilige Geest en Johannes de Doper samen te voegen tot één organisatie met één parochiebestuur. De streefdatum voor de fusie is 19 januari 2006. In het besluit is nog niets te lezen over de toekomst van de gebouwen.

Omschrijving

Kerk uitgevoerd in baksteen onder zadeldaken en lessenaarsdaken, gedekt met leien. Het midden van de voorgevel wordt in beslag genomen door een vierkante toren met overhoekse steunberen en drie geledingen. In de eerste, hoge geleding bevindt zich op de begane grond de ingang bestaande uit een getoogde dubbele houten deur, onder een zadeldak met windveer als luifel. Daarboven is een spitsboograam met bakstenen traceringen, gevuld met glas-in-lood, aangebracht. In de daarop volgende geledingen zijn achtereenvolgens blindnissen met een lancetvenster en galmgaten aanwezig.

De toren wordt bekroond door een tot acht kanten ingesnoerde spits met vier kleine hoekspitsen, gedekt met leien. Tussen deze hoekspitsen bevinden zich driehoekige leien vlakken met een wijzerplaat. Links van de toren is een lage vijfhoekige Mariakapel onder spits dak gezet. In elk gevelvlak bevindt zich een smal spitsboograam met glas-in-lood. De transeptarmen zijn twee traveeën diep en driebeukig. Het koor is vijfzijdig gesloten en wordt geflankeerd door driezijdige absiden. In het koor zijn gebrandschilderde ramen aangebracht.

De zijgevels zijn voorzien van spitsbooglisenen en een muizetandlijst. In elke travee is een spitsboograam met tracering, gevuld met glas-in-lood aangebracht. De kerk wordt overwelfd door kruisgewelven en spitsbogen. De wanden zijn gepleisterd. In het middendeel van het schip, ter plekke van de uitbreiding, zijn de pijlers uitgevoerd in beton.

De kerk bevat glas-in-loodramen met bijbelse voorstellingen. Een aantal daarvan stamt uit het derde kwart van de negentiende eeuw, een aantal stamt uit 1921; ze zijn gemaakt door W. Derix, Kevelaer - Goch. Nijmegen.

Tot de inventaris behoren verder onder andere vier eikehouten reliëfs uitgevoerd in neo-gotische stijl uit 1915, evangelistenbeelden (XXa), kruiswegstaties, gesigneerd Frans Kops uit circa 1920 en schilderijen, één van L. van Nederveen uit 1844, een ander van Schimmelpenning uit XIXa. Mechanisch torenuurwerk, elektrische opwinding.

Waardering

Het pand is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. Vanwege de bouwstijl en plaats die het gebouw inneemt in het oeuvre van de architect heeft het ook architectuurhistorische waarden.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur