Handelingen

Veldhoven, Burgemeester van Hoofflaan 151 - Jozef Werkman

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Jozef Werkman
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Veldhoven
Plaats: Veldhoven
Adres: Burgemeester van Hoofflaan 151
Postcode: 5503BL
Jaar ingebruikname: 1962
Architect: Strik, J.
Huidige bestemming: wijkcentrum
Monument status: geen

Geschiedenis

Deze zeer grote, rechthoekige, moderne kerk, met markante, losstaande, ronde kerktoren, is 2 keer verbouwd c.q. verkleind; de 1e keer eind jaren 1970 - begin jaren 1980; het linker ongeveer 1/3 gedeelte is toen afgescheiden voor culturele, c.q. sportvoorzieningen; de 2e keer begin jaren 1990, waarbij het middelste ongeveer 1/3 gedeelte ook voor andere doeleinden, o.a. Cultureel centrum, vrijkwam; in het resterende rechter ongeveer 1/3 deel is begin jaren 1990 een volledig heringerichte, en niet onaardige, kerkzaal tot stand gekomen.

Begin juli 2012 werd bekend, dat deze kerk in november 2012 aan de eredienst zou worden onttrokken. Ook de St. Jan de Doperkerk in Oerle zou dan dicht gaan.

Laatste "reguliere" viering in de St. Jozefkerk zondag 18 november 2016.

Nu huist in het voormalige kerkgebouw onder andere jongerencentrum Odeon.

  • 2019 - Op vrijdag 12 oktober 2018 zijn hekken om de door betonrot aangetaste toren geplaatst.

De toekomst van deze toren is uiterst onzeker. Er wordt actie gevoerd voor het behoud van deze toren, één van de mooiste losstaande kerktorens in Nederland.

In de media

  • Uit Eindhovens Dagblad, 1 februari 2019

Betonrot heeft de kerktoren in Veldhoven aangetast

VELDHOVEN - De toren van de voormalige H. Jozefkerk is aangetast door betonrot. Om de veiligheid voor passanten te waarborgen, zijn bouwhekken rondom de toren geplaatst. De Monumentenwacht Noord-Brabant heeft een inspectie uitgevoerd.

Al direct bij de inspectie bleek dat de situatie ernstiger is dan aanvankelijk gedacht. Er is kans dat stukjes beton naar beneden vallen. Daarom is de zuilvormige toren uit 1962 momenteel omringd door bouwhekken. Het parochiebestuur heeft de rapportage van de Monumentenwacht inmiddels in bezit.

In het voorjaar van 2018 kwam tijdens het vervangen van de verlichting naar voren licht dat er sprake was van enige betonrot in de toren. Daarop gaf het bestuur van de parochie Christus Koning de monumentenwacht opdracht om een grondige inspectie uit te voeren.

De toren is niet snel en gemakkelijk te herstellen. Tijdens de inspectie bleek dat er nogal wat herstelwerkzaamheden moeten gebeuren aan daken en muurwerk. Een paar dingen werden al tijdens de inspectie geregeld. Zo werden losgekomen stukjes beton verwijderd en enkele losgekomen steunen voor bliksemafleider zijn opnieuw aangebracht. Scheuren

Het muurwerk heeft op verschillende plekken scheuren, onder meer boven de deur en in een van de gevels is het advies dit te herstellen. Datzelfde geldt voor het bovenste deel van de toren. De boosdoeners hier zijn oproestende klimbeugels. Hierdoor is het dak niet veilig toegankelijk. De Monumentenwacht adviseert de door roest verzwakte klimbeugels van de bovenste torenzolder te vervangen door een kooiladder. Tevens dient er een goedgekeurde valstop te komen welke bij het beklimmen van de ladders gebruikt kan worden. Het beton van de staande en liggende elementen voor de galmgaten zijn beschadigd. Hier bestaat de kans dat stukjes beton loskomen. De beschadigde gaasramen op de klokkenzolder dienen geheel te worden vernieuwd.

Steigers

Het bestuur krijgt het advies om periodiek de bliksembeveiliging en elektrotechnische installatie te laten controleren. Afgelopen week had het parochiebestuur een overleg met het bisdom. ,,We hebben het gehad over een plan van aanpak en wat er per se direct aangepakt moet worden. Daarvoor gaan we nu een offerte opvragen”, vertelt bestuurslid Kitty Tholen. Het bestuur wil de werkzaamheden combineren zodat de toren één keer in de steigers hoeft te worden gezet.

  • Uit Eindhovens Dagblad, 11 januari 2020

Wat te doen met de Jozeftoren in Veldhoven?

VELDHOVEN - De toren van de voormalige H. Jozefkerk in Veldhoven verkeert in slechte staat, bleek een jaar geleden. Maar renoveren is te duur, aldus het parochiebestuur.

Merlijn van Dijk 11-01-20, 07:00 Bron: ED

Ondertussen staan al een jaar bouwhekken rond de markante toren aan de Burgemeester Van Hoofflaan. Uit een inspectie van De Monumentenwacht Noord-Brabant bleek vorig jaar dat verschillende herstelwerkzaamheden nodig zijn, zoals het verstevigen van verroeste klimbeugels en het herstellen van gescheurd muurwerk. Vorig jaar moesten voorbijgangers beschermd worden tegen vallende stukjes beton.

Betonrot heeft de kerktoren in Veldhoven aangetast

De totale renovatiekosten zijn geraamd op 150.000 euro. Daar gaat het bisdom geen geld aan uitgeven, volgens het parochiebestuur. ,,Het bestuur vindt de toren een markant gebouw en zou het jammer vinden als deze zou verdwijnen. Het is echter een toren waar geen kerkgebouw met een kerkelijke functie bij hoort. Het bisdom zal geen toestemming geven om hiervoor zoveel geld in te investeren”, schrijft Kitty Tholen namens het parochiebestuur.

Slopen

De andere optie is het slopen van de toren. Maar dat is ook niet gratis. Slopen kost een slordige 50.000 euro. Een aantal bewoners van de Veldhovense wijk D’ekker laten het er niet bij zitten. Zij hebben een werkgroep opgericht om te kijken of de toren gered kan worden. Het parochiebestuur laat weten medewerking te verlenen aan mogelijkheden tot herstel, als daar geld voor ingezameld wordt.

Ook binnen de Veldhovense politiek is de Jozeftoren onderwerp van gesprek. Senioren Veldhoven heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Gerrit Coppens wil namens Senioren Veldhoven weten of het college al contact heeft gehad met de parochie over de Jozeftoren en of het college wil onderzoeken of de toren behouden kan blijven. Het college heeft nog geen antwoord gegeven op de gestelde vragen.

Afbeeldingen