Handelingen

Veenendaal, Vijftien Morgen 51 - Adventkerk (1964 - 1997)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Adventkerk
Genootschap: Gereformeerde Gemeente
Provincie: Utrecht
Gemeente: Veenendaal
Plaats: Veenendaal
Adres: Vijftien Morgen 51
Postcode:
Inventarisatienummer: 04473
Jaar ingebruikname: 1964
Architect: Kraayeveld, S.P.
Huidige bestemming: gesloopt, ter plaatse vervangen

Geschiedenis

Wederopbouwkerk met dakruiter. Gemeente ontstaan rond 1913 als een predikant en gemeenteleden uit treden uit de Geformeerde kerk.B. Vanaf die tijd komt men samen in het lokaal voor Christelijke belangen. Bijna 900 leden volgen de predikant waarbij in men zich aansluit bij het kerkverband van de Geformeerde Gemeente. Op 10 juli 1913 wordt door de leden een monumentaal patriciërshuis in de Hoofdstraat aan te kopen als pastorie en daarachter in de tuin een kerkgebouw te bouwen. Dit kerkgebouw wordt op 29 januari 1914 in gebruik genomen. In 1949 volgt een scheuring in de gemeente waardoor de leden die wensen lid te blijven van de Gereformeerde Gemeente, hun kerkgebouw kwijt raken. Nadat Na enkele jaren gebruik te hebben gemaakt van gebouw Eltheto besluit men in 1964 over te gaan tot de bouw van een eigen kerkgebouw. Dit kerkgebouw wordt gebruik genomen op 9 december 1964. Uitbreiding in 1984 tot 768 zitplaatsen. Horlogerie Van Manen bood een gratis torenspits aan met uurwerk. Het interieur, de banken en de preekstoel zijn in 1984 overgegaan naar het kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente te Kampen. In 1996 valt het besluit tot nieuwbouw over te gaan. Tijdens de bouw worden de kerkdiensten gehouden in de Chr. Geref. Pniëlkerk. Het oude kerkgebouw is gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw. De Schothoek was de straat, waaraan de oude kerk stond. Deze weg is opgeheven, en op de vrijgekomen plaats is in 1998 de nieuwe, veel grotere, kerk gebouwd, aan de straat die Vijftien Morgen heet. De nieuwe kerk staat op precies dezelfde plaats als de oude.

Orgel

In 1965 wordt er in het kerkgebouw een orgel geplaatst door de firma B. Koch te Apeldoorn.

Afbeeldingen

Situatie voor de uitbreiding van 1984

Enkele opnamen, gemaakt na de uitbreiding in 1984

Enkele opnamen, gemaakt tijdens de sloop van de Adventkerk in 1997