Handelingen

Valkenburg, Sint Pieterstraat 1A - O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand (1961 - 2016)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Valkenburg ad Geul
Plaats: Valkenburg
Adres: Sint Pieterstraat 1A
Postcode: 6301DP
Sonneveld-index: 13625
Jaar ingebruikname: 1961
Architect: Boosten, Th.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen

Geschiedenis kort

Interessante, grote moderne kerk met dakruiter en vrijstaande kleine klokkenstoel. Bijnaam "Nieuwe Kerk". Kerkzaal intern verkleind. Zondag 17 januari 2016 laatste eredienst.

Deze kerk was vroeger overdag altijd open, o.a. voor toeristen die vanaf het (historische) treinstation naar het oude centrum liepen. De historische kerk H.H. Nicolaas en Barbara was en is daarentegen buiten mistijden altijd dicht.

Geschiedenis uitgebreid

Huidige kerk

Bouwpastoor Gibbels' keuze voor Theo Boosten lag voor de hand. Zij waren studievrienden, die elkaar reeds van de middelbare school kenden. Gibbels besprak met Boosten zijn ideeën omtrent de nieuwe kerk. Naar verluidt, moest het een kerk worden, waarin de ruimte tot de mens zou spreken en waarin de mens zich klein voelde worden om zo in de juiste stemming te komen in zijn verhouding tot God. Hij liet het aan Boosten over om de ideeën gestalte te geven. ’s Zondags bezichtigden zij het bouwterrein en ’s maandags had Boosten het schetsontwerp klaar, dat op enige kleine veranderingen na, ook uitgevoerd werd. Een toren werd niet gepland, maar kon altijd in een later stadium nog gebouwd worden. De kerk kreeg ruim 900 zitplaatsen. Dit geschiedde met het oog op de vele toeristen die Valkenburg bezochten. Aangezien onder hen ook veel priesters waren, die elke dag een mis moesten opdragen, kwamen er naast het hoogaltaar nog zes altaren. Op 8 juni 1960 werd de kerk aanbesteed. De opdracht werd gegund aan de firma P. Smeets uit Meerssen voor 389.820 gulden. De bouw verliep voorspoedig. Mgr. Piet van Odijk legde op 11 december 1960 de eerste steen. De O.L. Vrouwekerk werd op 1 november 1961 ingezegend en vervolgens op 25 maart 1962 geconsacreerd.

Veranderingen

Aangezien de kerk voor de parochie te groot was, werd het schip door een gordijn in twee stukken verdeeld. Een ideale voorziening was dat niet, zodat het kerkbestuur in april 1986 bij het bisdom vroeg of er geen andere oplossing mogelijk was. Architect Theo Boosten kwam daarop in juni 1986 met het idee om in de kerk een dagkapel te bouwen. Zijn plannen konden echter niet direct gerealiseerd worden met het oog op de financiering. Op 16 april 1989 kon de uit stalen balken en plaatwerk vervaardigde dagkerk, de ‘kerk in de kerk’ zoals Boosten haar noemde, ingezegend worden. Met de bouw van de dagkapel werd ook de kerk heringericht. De achterste rijen banken verdwenen, evenals de vier zijaltaren achter het koor. Het aantal zitplaatsen werd van 900 teruggebracht tot 450. De doopvont, die naast het koor stond, werd teruggeplaatst in de doopkapel.

  • (Bron: Kerkgebouwen in Limburg).
  • Het ongeveer halverwege de kerkzaal ophangen van gordijnen en/of aanbrengen van een (houten) tussenwand is vanaf eind jaren 1960 - begin jaren 1970 "populair" geweest in met name R.K. kerkgebouwen, b .v. in diverse kerken in Amsterdam, o.a. de St. Bonifatiuskerk in Amsterdam-Oost. In Protestantse kerkgebouwen ging men sneller over tot verwijdering van kerkbanken, vervanging van banken door net zoveel ruimte innemende, maar voor ruim minder kerkgangers beschikbare, stoelen, en snellere buitengebruikstelling van kerkgebouwen; dit mede in het kader van "Samen op Weg" jaren begin 1970 tot en met, en ook vanaf, 2004 (officiële vorming PKN). De geschiedenis van al die provisorische oplossingen voor leegloop van kerkgebouwen lijkt mijzelf (JvN) een interessant (wel triest) onderwerp voor nader onderzoek.

Recente geschiedenis

Valkenburg: Nieuwe Kerk over twee jaar ‘Gezondheidscentrum’

De Mariakapel zal in haar huidige vorm blijven bestaan.

VALKENBURG- De contracten zijn getekend voor de ontwikkeling en bouw van een nieuw gezondheidscentrum in de Nieuwe Kerk te Valkenburg. De huisartsenpraktijken ‘Valkenburg’, ‘St. Pieter’, de huisartsenpraktijk van “MC Schin op Geul” en de ontwikkelaar Vastmed Valkenburg BV hebben bouwovereenkomsten ondertekend. “Binnenkort starten de gesprekken met de overige zorgverleners die belangstelling hebben getoond”, zegt drs. Pieter Wijnand van Vastmed BV uit Oud-Valkenburg.

Verbouwing voormalige kerkgebouw

Het kerkgebouw blijft gehandhaafd. De voormalige ‘Onze Lieve Vrouwe van Altijd Durende Bijstand’ – in de volksmond de ‘Nieuwe Kerk’ genoemd – werd gebouwd in 1960. De Kerk zal een radicale verbouwing ondergaan. Binnen de Kerk komen straks twee verdiepingen met in totaal ruim 3000 m2 verhuurbaar oppervlak. Volgens de ontwikkelaar en investeerder is juist in deze tijd gezondheid meer dan pillen alleen. “Sociale participatie en zingeving is net zo belangrijk voor je gezondheid en welzijn als goede voeding, voldoende beweging, goede dokters en gepassioneerde zorgverleners””, aldus Pieter Wijnand, directeur van Vastmed Valkenburg BV.

De Mariakapel zal in haar huidige vorm blijven bestaan. De parochie Valkenburg-centrum heeft het interieur van de gesloten Nieuwe Kerk onder kerken in heel Nederland verdeeld. De opening van het nieuwe complex staat gepland voor 1 mei 2021. De kerk is gebouwd in 1960 en gesloten in 2016. Daarvoor stond er op het perceel een villa met een artsenpraktijk. Daarmee is de cirkel weer rond, aldus Vastmed.

  • (Bron:Mariabode, 3 april 2019)

In de media

  • Uit Limburger.nl, d.d. 19 maart 2020

De dagkapel in de Nieuwe Kerk in Valkenburg is na de verbouwing van het complex alleen nog toegankelijk via de entree van het toekomstige medische centrum. Het betekent dat mensen er ook alleen tijdens de openingstijden van dat medisch centrum terechtkunnen om een kaarsje op te steken. Kerkbestuur en medisch centrum hebben daarvoor gekozen vanuit veiligheidsoverwegingen: op deze manier is er altijd toezicht op wat in de kapel gebeurt. Vorig jaar is in die ruimte nog brand gesticht. De kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - in de volksmond nog steeds de Nieuwe Kerk - aan het Walramplein is al enige tijd aan de eredienst onttrokken. Het gebouw wordt verkocht en verbouwd tot medisch centrum. Naast enkele huisartsen, onder wie Gaspard Knops en Floor Seveke, vinden daar straks ook andere (para-)medische specialisten onderdak.

Afbeeldingen

Exterieur