Handelingen

Utrecht, Montevideodreef 10 - De Blijde Boodschap

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Blijde Boodschap
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Plaats: Utrecht
Adres: Montevideodreef 10
Postcode: 3563BE
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1973
Architect: Roebers, B.- Klein Douwel
Huidige bestemming: Chinese Kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Tamelijk onopvallende moderne kerk zonder toren, in de grote noordelijke uitbreidingswijk Overvecht.

Werd in 1973 naar een ontwerp van B. Roebers-Klein Douwel gebouwd met 150 zitplaatsen. De kerk is in 2004 gesloten. De parochie is samengevoegd met een buurparochie. (53-05)

Sinds 2005 is dit gebouw in gebruik als Chinese Kerk, met nog wel de naam "De Blijde Boodschap".

Geschiedenis (vervolg) De Blijde Boodschap kerk

In augustus 1967 maakte het bisdom bekend dat Overvecht-Noord één parochie zou krijgen, in plaats van de geplande twee. Wel met 3 pastores, te weten de heren M. Batenburg, J. Groensmit en Fr. Receveur. Met heel veel inzet en vasthoudendheid werd met groot enthousiasme gewerkt aan het eerste deel van de opdracht "het bouwen van een kerk". De voorbereidingen voor de bouw verliep met ups en downs, maar uiteindelijk kon architect Roebers uit Deventer op 8 mei 1970 zijn eerste bouwvergadering houden.

Voordat de kerk aan de Marokkodreef op vrijdag 16 april 1971 in gebruik kon worden genomen moest er heel veel werk worden verzet. Zo werden in een "Laatste loodjes-actie" 1000 blikken erwtensoep verkocht, karweitjes voor de kerk uitgevoerd, bingo-avonden en een fietsenrally gehouden. Kortom met de inzet van vele parochianen ontstond de Blijde Boodschap kerk.

De pastores Batenburg en Groensmit hebben tot in de herfst van 1981 de parochie geleid. Pastor Receveur had al eerder een andere benoeming aanvaard. Frans Dekkers heeft als opvolger een korte periode de parochie geleid, geassisteerd door pastor Frenk Schyns. Frenk heeft in zijn periode bij de Blijde Boodschap zijn diakenwijding (28 oktober 1984) en priesterwijding (14 april 1985) ontvangen. Nadat Frans Dekkers begin 1982 elders werd benoemd werd de parochie in september '82 weer verblijd met een priester, en wel Loek Bosch. Hij heeft gedurende 10 jaar zich ingezet voor onze parochie en tevens de parochie aangemeld voor priesterstagiaires. Koos Smits was een dergelijk stagiaire die op 27 mei 1985 tot diaken werd gewijd en de Blijde Boodschap verliet. Op 2 mei 1988 werd de van herkomst Zuid-Afrikaanse priester Clement Gobi Mokoka voor een periode van 2 jaar benoemd om samen met Loek te werken aan de geloofsbeleving binnen onze Blijde Boodschap. Eind 1988 werd Frenk Schyns benoemd in IJsselstein en stond Loek er alleen voor. Gelukkig was hij toen in november 1990 Marianne van Tricht als pastoraalwerker zijn collega werd.

Toen Loek Bosch in juni 1992 de parochie ging verlaten bleef Marianne alleen achter voor het vele werk in zo'n grote parochie. Loek was de laatste priester die de Blijde Boodschap heeft geleid. Na zijn vertrek was de parochie voor Eucharistievieringen afhankelijk van gastpriesters. Nadat Marianne in 1996 was vertrokken, werd in januari 1997 de pastoraalwerker Quang Vinh Nguyen benoemd. Gedurende zijn 5 jarige periode in de Blijde Boodschap heeft hij de parochie duidelijk gemaakt dat pastoraat een manier is van omzien naar elkaar. De ambities van Quang lagen in de persoonlijke benadering van mensen. Hij nam op 16 september 2001 afscheid van de Blijde Boodschap om als geestelijk verzorger bij het psychiatrische ziekenhuis "De Gelden Roos" in Wolfheze te gaan werken.

Vanaf het weggaan van Quang heeft de Blijde Boodschap geen eigen pastor meer gehad en werden de vieringen verzorgd door gastpastores en eigen parochianen. Godelief van Liebergen, lid van het pastoresteam van Overvecht en eerst-aanspreekbare pastor van de H. Geest-parochie, ging ook regelmatig voor in de Blijde Boodschap.

Daar het bisdom de H. Geestkerk had aangewezen als dé Rooms Katholieke kerk van Overvecht werd de Blijde Boodschap kerk afgestoten. Met een eucharistieviering op 28 december 2003 hebbende parochianen het tijdperk Blijde Boodschap afgesloten en zijn opgegaan in de nieuwe parochie voor heel Overvecht.

De naam van de Blijde Boodschap-kerk blijft evenwel voortbestaan. Op zondag 30 januari 2005 werd het gebouw in gebruik genomen door de Chinese Christelijk Gemeenschap, die daarvóór toestemming had gevraagd en gekregen de naam te mogen blijven gebruiken.

  • (Bron: website parochie St. Rafaël)