Handelingen

Ursem, Noorddijkerweg 1 - Bavo

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bavo
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Koggenland
Plaats: Ursem
Adres: Noorddijkerweg 1
Postcode: 1645VB
Inventarisatienummer: 06128
Jaar ingebruikname: 1921
Architect: Alexander Kropholler (1881 - 1973)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Provinciaal monument


Geschiedenis

De parochie H. Bavo werd op 31-12-1861 opgericht door afscheiding van de parochie De Goorn. In 1857-1858 werd er al een eenvoudig schuurkerkje met pastorie gebouwd. In 1920-1921 vervangen door het sobere kerkje met slanke toren in traditionalistische trant, ontworpen door A.J. Kropholler (machtiging bisdom 23-8-1919, eerste steenlegging 6-4-1920, geconsacreerd 22-8-1921). Vooral het interieur is waardevol. De muren in het koor en westwand zijn rijk beschilderd door Stolhoff de Jong (ca. 1940). De gebrandschilderde ramen komen uit het atelier van L. Asperslagh. Ook is het koorgewelf voorzien van schilderingen. Het hoofdaltaar (atelier Brom) en de preekstoel met gemetselde kuip dateren uit de bouwtijd.

Orgels

Hoofdorgel

Het hoofdorgel is gebouwd door firma Ypma & Co in 1877. In 1944 verbouwde firma Vermeulen het orgel tot een electro-pneumatisch instrument.

Koororgel

Sinds 2013 is er een koororgel van firma Pels aanwezig. Het is afkomstig uit een kerk in de omgeving van Egmond; in welke kerk het orgel heeft gestaan en welk bouwjaar het orgel heeft, is niet bekend.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur