Handelingen

Tricht, Kerkstraat 6 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Tricht
Provincie: Gelderland
Gemeente: West Betuwe
Plaats: Tricht
Adres: Kerkstraat 6
Postcode: 6211CZ
Inventarisatienummer: 12248
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 16521(kerk)
16522(toren)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Historische dorpskerk met toren, oorspronkelijk gewijd aan Sint Pieter.

Kerk

Grote, laat-gotische dorpskerk met driebeukig, pseudobasilicaal schip op bakstenen zuilen, waarschijnlijk tweede helft 15e eeuw; rijzig, eenbeukig, driezijdig gesloten koor, in de tegenwoordige vorm uit het tweede kwart der 16e eeuw en aan de zuidzijde een door een graatgewelf overkluisde sacristie. Schip en zijbeuken bezitten houten tongewelven met trekbalken; het koor heeft kruisribgewelven op gebeeldhouwde kraagstenen. Rechthoekige doopkapel ten zuiden van de toren. Tot de inventaris der kerk behoren: een preekstoel met doophek, twee herenbanken met overhuiving en een Gebodenbord, alles 17e eeuw. Lezenaar op de preekstoel, 1711, zandloperhouder en doopbekkenhouder.

Kroon, 1788 en twee wandarmen. Als voet voor de preekstoel dient een laat-gotische doopvont. In de doopkapel een 16e eeuwse muurschildering, voorstellend de Doop van Christus. Orgel met Hoofdwerk en Nevenwerk, in 1887 door P. Flaes gemaakt. Gerestaureerd in 1981 door Flentrop Orgelbouw.

Toren

Toren der Hervormde Kerk. Laat 14e eeuws bouwwerk in Nederrijns-gotische trant met in de tweede en derde geleding drie spitsboognissen in ieder gevelvlak. Spits uit 1910. Klokkenstoel met klok van J. en W. Hoerken, 1460, diam. 126,9 cm. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, later voorzien van electrische opwinding.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur