Handelingen

Tiel, Kerkstraat 34 - St. Caeciliakapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Gelderland
Gemeente: Tiel
Plaats: Tiel
Adres: Kerkstraat 34
Postcode:
Sonneveld-index: 15806
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: Bethel Temple (Pinkstergemeente)
Monument status: Rijksmonument 35577Geschiedenis

Restant van voormalig klooster. Was Ned. Hervormd, in 1967 Evangelisch-Lutherse Kerk.

De Caeciliakapel vanuit het ZO. Foto: A. Roks 2007

Oorspronkelijk maakte het Caeciliakapel onderdeel uit van het vrouwenklooster, dat werd gesticht in 1496. Uit die tijd dateert ook het schip. Het koor is in de 16de eeuw vernieuwd. Het heeft een opvallende natuurstenen goot en een netgewelf met afhangende sluitstenen.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Lutherse Kerk of St. Caeciliakapel. Laat-gotische, eenbeukige kerk, bestaande uit een 15e eeuws schip en een hoger, vroeg 16e eeuws koor, driezijdig gesloten en overkluisd door een netgewelf met doorhangende, gebeeldhouwde sluitstenen en muurschalken met gebeeldhouwde kraagstenen en kapitelen. Gerestaureerd 1949.

Gebouwomschrijving SKKN

De Sint Caeciliakapel waarin de Lutheranen vanaf de midden-achtiende eeuw kerkten, dateert uit het midden der vijftiende eeuw en behoorde bij het voormalig Augustinessenklooster. Vanaf 1810 kregen de Hervormden de kerk in eigendom, met de bepaling dat de Lutheranen er ook konden verblijven. Na de oorlog kerkte men enige tijd in een noodgebouw, maar in 1949 werd de kapel hersteld.

Afbeeldingen