Handelingen

Thesinge, Kapelstraat 2 - Kloosterkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kloosterkerk
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Groningen
Gemeente: Groningen
Plaats: Thesinge
Adres: Kapelstraat 2
Postcode: 9797PJ
ID nummer: 01255
Jaar ingebruikname: 1250
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 9795

Geschiedenis

Belangrijke historische kerk.

De Kloosterkerk van Thesinge is een overblijfsel van het Benedictijner klooster Germania. Het klooster met bijbehorende kerk werd halverwege de 12e eeuw gesticht/ Het klooster was eigenaar van 1.400 hectare grond, verspreid liggend over diverse plaatsen in Groningen. De kloosterlingen hielden zich bezig met landontginning en landschapsbeheer. In het schrijfatelier werden boeken geschreven. Aan het einde van de 16e eeuw werd het klooster diverse malen geplunderd. In 1786 werd een groot deel van de oorspronkelijke kruiskerk afgebroken. Het in datzelfde jaar verlaagde koorgedeelte is bewaard gebleven, dat is de huidige kerk. De kerk heeft geen toren, maar een dakruiter. De in 1943 door de Duitsers weggehaalde klok werd in 1948 vervangen. De preekstoel dateert uit 1630. Het orgel is in 1825 gebouwd door Roelof Meijer. De kerk is sinds 1971 eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned. Herv. Kerk. De kerk bestaat uit het koorgedeelte van de kerk van het Benedictinessenklooster Germania, uitwendig veelzijdig, inwendig halfrond gesloten met rondstaafversiering lange de vensternissen. De noordmuur is geleed door nissen op kolonetten met rijk versierde kapitelen. In de kerk 17e-eeuwse preekstoelkuip met trap, achterschot en klankbord; koperen lezenaar. Orgel met een klavier, in 1873 gemaakt door R. Meijer. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, 17e eeuw.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur