Handelingen

Strategisch Plan Religieus Erfgoed

Uit Reliwiki

Strategisch Plan Religieus Erfgoed

2008 Jaar van het Religieus Erfgoed had als doel om de belangstelling voor en de kennis van het religieus erfgoed in Nederland te vergroten. Alleen zo kan een duurzame toekomst voor het religieus erfgoed binnen onze dynamische samenleving worden bevorderd.

Ook nu moet nog veel werk worden verzet om de toekomst van ons religieus erfgoed veilig te stellen. Met een nalatenschap in de vorm van onder meer Reliwiki en het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed hoopt de Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed ook aan deze toekomst substantieel te hebben bijgedragen.