Handelingen

Soest, Dalweg 44 - Rehoboth

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Rehoboth
Genootschap: Gereformeerde Gemeente
Provincie: Utrecht
Gemeente: Soest
Plaats: Soestdijk
Adres: Dalweg 44
Postcode: 3762AL
Sonneveld-index: 04263, 15783
Jaar ingebruikname: 1968
Architect: J.Valk, Soest
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Verzorgde moderne kerk zonder toren.

Gemeente ontstaan rond 1946, als er een predikant van de Gereformeerde Gemeente een begrafenis leidt in Soest. De eerste kerkdienst wordt gehouden in de zaal Eltheto van de Ned. Herv. Kerk op 8 februari 1946. Hierna komt de groep bijeen in een kleuterschool aan de Rembrandtlaan. Na eerst alleen weekdiensten te hebben belegd, besluit men ook op Zondag bijeen te gaan komen. De eerste kerkdienst op Zondag vindt plaats op 25 Augustus 1946. Op 3 April 1958 is de gemeente geïnstitueerd. In 1959 wordt de achter de kerkzaal gelegen schilderswerkplaats als consistoriekamer en catechisatielokaal ingericht. In de loop der jaren moet het kerkgebouw worden opgeknapt. Vanwege de hoge kosten, besluit men om aan de Dalweg een geheel nieuw kerkgebouw te laten bouwen. De laatste kerkdienst aan de Rembrandtlaan is op 15 december 1968. Het Kerkgebouw aan de Dalweg wordt op 18 december in gebruik genomen met 110 zitplaatsen. In 1976 is het kerkgebouw uitgebreid met een vergaderruimte. In 1987 wordt de wenteltrap naar het orgel verplaatst zodat er ruimte komt voor 15 nieuwe zitplaatsen. In 2000 is het kerkgebouw uitgebreid tot 180 zitplaatsen. Ook komt er dan een nieuwe vergaderzaal.

Orgel

In 1970 wordt er een orgel geplaatst in het kerkgebouw van de firma L. Verschueren te Heythuysen.

In de media

  • Uit: Reformatorisch Dagblad d.d. 18 maart 2008.

Op 3 april is het vijftig jaar geleden dat de gereformeerde gemeente te Soest werd geïnstitueerd. Ter gelegenheid hiervan wordt ’s avonds een bijeenkomst gehouden voor leden, oud-leden en andere belangstellenden. Ds. W. Visscher uit Amersfoort zal een meditatie verzorgen.

Tijdens de bijeenkomst zal het herdenkingsboek van de gemeente, met als titel ”De Fontein des levens”, worden gepresenteerd door de schrijver, W. Verhoog. Het boek is te bestellen bij: R. J. van Vugt, Turfstreek 91, 3766 HT Soest, tel. 035-6023290, per e-mail: rjvanvugt@kliksafe.nl. De prijs bedraagt 19,95 euro exclusief portokosten.

opname 1969 © AvD.

Afbeeldingen

Exterieur

Opnamen na de uitbreiding van de kerkzaal in 2001

Interieur