Handelingen

Sluis, Oude Kerkstraat 20 - Joannes de Doper (1830 - 1925)

Uit Reliwiki

Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Jan de Doper
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zeeland
Gemeente: Sluis
Plaats: Sluis
Adres: Oude Kerkstraat 20
Postcode: 4524CV
Inventarisatienummer: 06762
Jaar ingebruikname: 1830
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen


Geschiedenis Sint Jan de Doperkerk

Na de reformatie werd de uitoefening van het Rooms-Katholieke geloof verboden. In stilte bleef echter de meerderheid van de bevolking de leer van Rome aanhangen. Op een gegeven moment werd een grote woning aan de Garenmarkt ingericht tot schuilkerk. Nadat dit pand ernstige gebreken begon te vertonen is besloten tot de bouw van een volwaardige kerk. Deze kostte 14.200 gulden en dat was moeilijk op te brengen. De katholieken mochten er na de voltooiing enkele jaren lang niet in van de aannemer zolang ze in gebreke bleven. Het gebouw heeft van 1830 tot 1926 dienst gedaan. Toen is op dezelfde plaats de huidige kerk verrezen.

Gesloopt omstreeks 1925 en vervangen door de huidige kerk.

Afbeeldingen