Handelingen

Sint Maartensdijk, Hazenstraat 1 - Maartenskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Maartenskerk
Genootschap: Hersteld Hervormde Kerk
Provincie: Zeeland
Gemeente: Tholen
Plaats: Sint Maartensdijk
Adres: Hazenstraat 1
Postcode: 4695CV
Inventarisatienummer: 06751
Jaar ingebruikname: 16e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 35410(kerk); 35411 (toren)


Geschiedenis

Historische kerk met toren.

Sinds 2004 maakt de Hersteld Hervormde Gemeente ook gebruik van het kerkgebouw. In 2016/2017 heeft de kerk een grote restauratiebeurt gekregen. De muren, het voegwerk, een gedeelte van het dak en de goten zijn opgeknapt. De renovatie heeft 380.000 euro gekost. In 2018 wordt de kerk overgedragen aan de HHK.

In de media

Persbericht PKN, 25 september 2009.

Van de bijna 1200 leden die in 2003 in Sint Maartensdijk tot de hervormde gemeente behoorden zijn bijna alle leden overgegaan naar de Hersteld Hervormde Kerk. 98 leden blijven lid van de hervormde gemeente, die voor het verder functioneren samengevoegd moet worden met een andere hervormde gemeente. De voorziening (van de Commissie Bijzondere Zorg) houdt in dat het kerkgebouw en het verenigingsgebouw ‘Calvijn’ voor vijftig jaar in erfpacht worden gegeven aan de hersteld hervormde gemeente, waarbij de hervormde gemeente het recht behoudt om tegen vergoeding van kosten kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten te houden in het kerkgebouw. De pastorie, landerijen (22 ha) en een perceel grond worden ‘om niet’ overgedragen aan de hersteld hervormden. Ook wordt kerkrentmeesterlijk en diaconaal vermogen overgedragen aan de hersteld hervormde gemeente.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Hervormde kerk. Laatgotische pseudobasiliek waarvan de koren dateren uit het begin en het schip uit de tweede helft van de 15de eeuw. Inwendig: een grafmonument van Floris van Borssele en Oda v. Bautersen, ca 1425. Grafmonument van Cornelis Liens ca 1640. Preekstoel 17de eeuw. Enkele overhuifde kerkbanken, eerste helft 17de eeuw. Wetsbord 1612. Borden met de Twaalf Artikelen en het Onze Vader. Orgel met Hoofdwerk en Nevenwerk, in 1882 gemaakt door P. Flaes.

Toren

Gedeeltelijk in de kerk ingebouwde toren, 14de eeuws. Op het eind van de 15de eeuw voorzien van steunberen en een traptoren. Aan de westzijde gedeelte met natuursteen bekleed. In de spits uit het begin van de 17de eeuw een open koepeltje met een klokkenstoel met gelui bestaande uit twee klokken van anonieme gieter, 1477, diam. 106 cm. Buiten gebruik gesteld klokkenspel bestaande uit 13 klokken van Peter van den Gheyn uit 1613 en een klok van Otto Bakker uit 1760. Trommelspeelwerk van Pieter Heyndricx, 1617. Mechanisch torenuurwerk van B. Eijsbouts.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

De volgende foto's zijn gemaakt op Open Monumentendag 13-09-2014 door J.B.v.d.Bie, Oosterland.