Handelingen

Schin op Geul, Kerkplein 2 - Mauritius

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Mauritius
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Valkenburg ad Geul
Plaats: Schin op Geul
Adres: Kerkplein 2
Postcode: 6305BB
Inventarisatienummer: 14673
Jaar ingebruikname: 11e eeuw
Architect: Groenendael, J.H.H. van (uitbreiding 1928)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 36825


Geschiedenis

Pittoresk gelegen (neo)romaanse dorpskerk met toren en dakruiter.

Reeds in het jaar 847 werd "Schina" = Schin op Geul voor het eerst genoemd in een schenkingsakte van de Abdij van Reims. De kerk van Schin op Geul is van oorsprong één van de oudste kerken in Limburg. Het huidige kerkgebouw rust nog ten dele op funderingswerken uit die tijd. Deze kerk was oorspronkelijk een dochterkerk van Meerssen en zelfs tot 1281 de moederkerk van Valkenburg. Muurgedeelten van Kunrader breuksteen zijn nog resten uit die tijd. Er is in de loop van de eeuwen veel aan het gebouw veranderd. In dezelfde (welke?) eeuw werd ze in vroeg-Romaanse stijl herbouwd. Omstreeks 1768 vond de tweede verbouwing plaats. In 1794 werd de sacristie toegevoegd. Kerkpatroon is de H. Mauritius, Romeins heilige en martelaar (+/- 300 jaar na Chr.).

Toren 1768. Uitbreiding 1928 met koor en transept, in neoromaanse stijl, ontworpen door J.H.H. van Groenendael.

Monumentomschrijving Rijksdienst

R.K. kerk, gewijd aan de Heilige Mauritius; in oorsprong romaans schip met laat-gotische gewelven, zijbeuken en toren 1768; koor 1926. Romaans doopvont. Op het kerkhof negen grafkruisen, 1611-1777. Grafzerk van Pastoor Paschalis Habets, circa 1745 voor ingang pastorietuin.

Waardering

R.K. kerk, gewijd aan de Heilige Mauritius vertegenwoordigt het algemeen belang wegens:

  • de ouderdom;
  • de architectuur- en bouwhistorische betekenis die o.m. tot uitdrukking komt in de gehanteerde bouwstijlen, verschijningsvorm, constructiewijzen en materiaalgebruik;
  • de gaafheid van de kerk;
  • de constructieve, functionele en historische betrokkenheid op de elementen die bij complexonderdeel (2) staan vermeld;
  • de historische belevingswaarden en ervaringsmomenten die in en rond de kerk besloten liggen.

Orgel

Men maakt gebruik van een elektronisch Johannus orgel, type Opus 525.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur