Handelingen

Scherpenzeel, Prinsenlaan 1 - Geref. Gemeente (1977 - 2013)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente
Genootschap: Geref. Gemeenten
Provincie: Gelderland
Gemeente: Scherpenzeel
Plaats: Scherpenzeel
Adres: Prinsenlaan 1
Postcode: 3925BL
Inventarisatienummer: 12184
Jaar ingebruikname: 1977
Architect: Kraayeveld, S.P.
Huidige bestemming: Gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Gemeente gesticht in 1921. Kerkgebouw uit 1977, uitbreiding in 1987. 1050 zitplaatsen.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 27 februari 2007.

Eind januari heeft de ledenvergadering van de gereformeerde gemeente van Scherpenzeel ingestemd met de bouw van een nieuw kerkgebouw. Dat meldt J. van de Vliert, voorzitter van de bouwcommissie, desgevraagd. Op de huidige locatie van de kerk is sprake van ruimteproblemen, een tekort aan parkeerplaatsen en de kwaliteit van de bijgebouwen is slecht. Daarnaast voldoet het gebouw niet meer aan de veiligheidseisen.

Reeds enkele jaren heeft de gemeente een vijf en een halve 5,5 hectare groot terrein aan de noordkant van Scherpenzeel, in het gebied Renes, in eigendom. Die kavel is echter veel te groot voor uitsluitend een kerk. Er zijn daarom ook plannen om in het gebied een woonvoorziening voor zelfstandige ouderen te realiseren, waar zorg op maat geboden kan worden. Over de stedebouwkundige invulling van het geheel worden nog gesprekken gevoerd met de burgerlijke gemeente.

In het voorlopig ontwerp van de nieuwe kerk is rekening gehouden met ongeveer 1500 zitplaatsen. De kerk kan worden uitgebreid met een galerij voor 500 zitplaatsen. Het is de bedoeling om halverwege 2008 te beginnen met de nieuwbouw.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 1 maart 2011.

In Scherpenzeel is dinsdag de bouw van de nieuwe kerk van de gereformeerde gemeente van start gegaan. De kerk zal medio 2012 klaar zijn.

Het huidige kerkgebouw aan de Prinsenlaan is al langere tijd te klein. Afgelopen jaren werd de consistorie bij de kerkzaal getrokken en werden er stoelen bijgeplaatst. Het aantal zitplaatsen groeide hierdoor van 940 naar 1188, maar dat bleek onvoldoende.

Een nieuwe kerk was niet alleen nodig vanwege het groeiende tekort aan zitplaatsen, maar ook door gebrek aan zaalruimte en parkeerplaatsen. Uitbreiding op de bestaande locatie bleek geen goede optie.

De gereformeerde gemeente begon al in 1998 met de plannen voor een nieuwe kerk. In 1999 werd een stuk landbouwgrond aan de noordzijde van Scherpenzeel aangekocht. Omdat de provincie Gelderland vond dat de bestaande bebouwing aan de noordzijde van het dorp te weinig ordening vertoonde, moest Scherpenzeel voor dit gebied eerst een structuurvisie ontwikkelen. Daarna duurde het tot 2009, onder andere door het wijzigen van het bestemmingsplan, voordat de kerk met de burgerlijke gemeente overeenstemming bereikte over de bouw.

De gereformeerde gemeente heeft de grond die niet nodig was voor de kerk, verkocht aan een bouwconsortium. Op deze grond mogen 60 appartementen en 63 grondgebonden woningen komen. De bouw van deze woningen begint waarschijnlijk na de zomervakantie.

De nieuwe kerk komt aan de noordoostzijde van het dorp, aan de buitenkant van het plan Renes. Architect Van Hoogevest (Amersfoort) heeft met het ontwerp aansluiting bij de omliggende bebouwing gezocht. De vorm van het entreedeel aan de voorzijde is laag en sluit aan bij de nieuwe woonwijk Renes. De grote dakvlakken van de kerkzaal aan de achterzijde vertonen qua vorm gelijkenis met de omliggende boerderijen en grote schuren.

De nieuwe kerk heeft een regiofunctie en krijgt 1500 zitplaatsen. In de toekomst kan er eventueel een galerij ingebouwd worden. De gemeente groeit en telt nu ongeveer 1830 leden en doopleden.

Op de begane grond komen naast de kerkzaal en de consistorie een bibliotheek en twee grote zalen, waarvan er één gebruikt kan worden als rouwcentrum. Op de eerste verdieping is een zestal zalen voor catechisatie en jeugdwerk gepland. Op het parkeerterrein is plaats voor ongeveer 300 auto’s, terwijl de kelder onder de kerk circa 500 fietsen zal kunnen bergen.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 18 december 2012.

De bouw van de nieuwe kerk van de gereformeerde gemeente (gg) te Scherpenzeel loopt vertraging op. Volgens de Scherpenzeelse Krant moesten het gereedstaande nieuwe kerkorgel en de kerkbanken tijdelijk worden opgeslagen. M.A. Natzijl, de voorzitter van de bouwcommissie, geeft aan dat de commissie geen mededelingen wil doen over de voortgang van de bouw.

Het bedehuis zou in de tweede helft van dit jaar klaar zijn, maar de bouwcommissie wenst bij nader inzien bepaalde aanpassingen te doen aan het pand, aldus Rebekka Lichtenberg van aannemingsbedrijf Roelofs & Haase uit Rijssen, dat de bouw voor zijn rekening nam. „Volgens bestek hoeven er geen muren verplaatst of vervangen te worden en hoeven er ook geen kozijnen vervangen te worden. Er is dus geen sprake van vertraging van de bouw. Wij hebben begrepen dat de kerk de aanpasssingen alsnog wenst uit te voeren. Hier zijn wij echter niet meer bij betrokken.”

Architect M. C. Bakker van Van Hoogevest Architecten uit Amersfoort was betrokken bij het ontwerp van de kerk, die aan 1550 kerkgangers plaats moet gaan bieden. Hij stelt dat de bouw „voor 98 procent fantastisch is verlopen. Op dit moment zijn er meningsverschillen over de uitvoering. De communicatie tussen de aannemer en de bouwcommissie lijkt te zijn geëscaleerd. Zo beoordeel ik dat tenminste van buitenaf.”

  • Uit De Woudenberger, 27 januari 2015

Afgelopen week is begonnen met de sloop van het oude kerkgebouw van de gereformeerde gemeente aan de Prinsenlaan. Het gebouw was sinds de verhuizing naar het nieuwe onderkomen in Plan Renes niet meer in gebruik en maakt plaats voor woningbouw. Op het terrein tussen de Prinsenlaan en de Prinses Marijkelaan, achter de bebouwing aan de Stationsweg 325 t/m 337, worden 31 appartementen gerealiseerd in een gebouw van deels twee en deels drie woonlagen alsmede een vrijstaande woning ter hoogte van de Prinsenlaan. Het betreft een particulier project dat qua koopprijzen vooral is bedoeld voor starters op de woningmarkt.

  • Uit Reformatorisch Dagblad d.d. 5 februari 2015

Het oude kerkgebouw van de gereformeerde gemeente (gg) in Scherpenzeel is vorige week gesloopt. De kerk aan de Prinsenlaan was tot begin mei 2013 in gebruik bij de gemeente, die vervolgens een nieuw bedehuis betrok aan de Renes 121. Het gebouw aan de Prinsenlaan werd verkocht aan een projectontwikkelaar, die er woningen en appartementen wil gaan realiseren. De naastgelegen pastorie is nog in bezit van de gereformeerde gemeente en staat te koop.


Afbeeldingen

Exterieur

Interieur