Handelingen

Scherpenzeel, Pluimenweg 15 - Alfa en Omegakerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Alfa en Omegakerk
Genootschap: Hersteld Hervormde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Scherpenzeel
Plaats: Scherpenzeel
Adres: Pluimenweg 15
Postcode: 3925BK
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 2020
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Nieuwbouw op een industrieterrein.

In de media

  • Uit De Stentor, d.d. 21 februari 2020

Dat is weer eens wat anders: ter kerke gaan op een industrieterrein. De Alfa en Omegakerk opent zaterdag in een verbouwd bedrijfspand in Scherpenzeel. De hersteld-hervormde gemeente Scherpenzeel-Renswoude verbouwde het bedrijfspand in Scherpenzeel tot kerkgebouw. Alleen de rechterzijde van het pand ziet er vrijwel net zo uit als toen er nog een tandtechnisch bedrijf gevestigd was, zegt Willem Hendrik Berkhof, secretaris van de kerkvoogdij. ,,Het keukentje bij de ingang is intact gebleven, evenals de opslagruimte achter. Maar waar nu de kerkzaal is, is alles gesloopt, uitgegraven en opnieuw opgebouwd. Na bijna zestien jaar samenkomen in de aula van de reformatorische basisschool De Wittenberg in Scherpenzeel krijgt de hersteld-hervormde gemeente Scherpenzeel-Renswoude een eigen kerkgebouw. Op industrieterrein 't Zwarte Land in Scherpenzeel. Een meerderheid van de gemeenteraad gaf er in september 2017 toestemming voor. Enkele buurtbewoners beschouwden een kerk als 'wezensvreemd gebruik van een bedrijventerrein'. Burgemeester en wethouders hadden er echter geen moeite mee omdat het pand in een gebied met kleinere bedrijven en bedrijfswoningen staat. ,,Gelet op dat gemengde karakter en de diversiteit aan functies kan een kerkgebouw op deze locatie een passende functie zijn, aldus het college. De hersteld-hervormde gemeente begon in 2004 met ongeveer veertig hervormden die niet wilden meegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Inmiddels telt ze 110 belijdende leden en 100 doopleden. Van de leden is 55 procent jonger dan 30 jaar en 73 procent jonger dan 40 jaar. Op zondagochtend zijn er rond de 100 kerkgangers, op zondagavond 70 tot 80. Vanaf het begin werden de kerkdiensten in basisschool De Wittenberg gehouden. Doordeweekse activiteiten waren soms in de school, maar ook bij gemeenteleden thuis. Een wens voor een kerkgebouw was er al langer. ,,Maar als kleine gemeente moet je dat wel kunnen opbrengen, reageert Berkhof. ,,Op een groot stuk grond een nieuwe kerk bouwen zou het mooiste zijn, maar voor ons is dat niet haalbaar.

Alles bij elkaar kost de Alfa en Omegakerk 475.000 euro. Berkhof: ,,Daarvan is de helft al met giften bijeengebracht, de andere 50 procent staat uit aan leningen. Dat is volgens de kerkvoogdij een verantwoorde balans. We moeten reëel zijn. Dit is de enige mogelijkheid om een eigen plek te hebben. De kerkbouw was grotendeels vrijwilligerswerk. ,,Alleen het metselwerk is uitbesteed en er is soms een vakman ingehuurd voor een klusje, aldus Berkhof. In de kerkzaal zijn 125 zitplaatsen, eventueel kunnen er op de galerij zo'n 40 stoelen worden bijgeplaatst. Zalen die 's zondags in gebruik zijn bij de kerkenraad en als kinderoppasruimte, kunnen doordeweek worden benut voor onder andere catechese (geloofsonderricht aan de jongeren in de gemeente), de bijbelkring, de kinderclub en de jeugdclub. Met een schuifwand kan onder de galerij een extra zaal worden gecreëerd. Over de naam van de kerk hoefde niet lang te worden nagedacht. De alfa en de omega, de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet, vormen het logo van de gemeente. Ze verwijzen naar bijbelteksten waarin God en Christus 'het begin en het einde' worden genoemd. Binnenkort wordt dat beeldmerk op de voorgevel van het kerkgebouw aangebracht.