Handelingen

Scheemda, Kerklaan 30 - Eexterkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Eexterkerk/De Ontmoeting
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Groningen
Gemeente: Oldambt
Plaats: Scheemda
Adres: Kerklaan 30
Postcode: 9679AE
Inventarisatienummer: 01179
Jaar ingebruikname: 1871
Architect: Trooster, B.H.
Huidige bestemming: gesloopt, behalve de toren en de voorgevel
Monument status: Rijksmonument 33068

Geschiedenis

Verving naastgelegen kerk, uitbreidingen in 1937 en in 1979. In 2010 is na de totstandkoming van de nieuwe kerk ernaast de oude kerk gesloopt, behalve de beeldbepalende toren en voorgevel.

Bericht uit 2009

Vóór de grote restauratie van het Amsterdamse Rijksmuseum hing in de centrale verkoopruimte van ansichten enz. een fraai oud orgel aan de muur. Het is het oude orgel van de Hervormde kerk van Scheemda, in 1874 voor 400 guldens verkocht aan het Rijksmuseum. Als de restauratie van het museum klaar is keert het orgel niet terug in de centrale hal. Het gaat naar het depot. In Scheemda zijn er plannen het oude orgel in bruikleen te krijgen en het weer op zijn oude plek terug te hangen. (61-09)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. Kerk (1871) vanwege: preekstoel met achterschot en klankbord, 1636, twee koperen kaarsarmen , 17e eeuwse avondmaalstafel. Orgel uit 1733 door M. Amoor, verbouwd door H.E. Freytag en in 1874 door P. van Oeckelen. In de toren klok uit 1796.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 17 maart 2009.

Aan de Kerklaan in Scheemda zal een „innovatief multifunctioneel kerkgebouw” verrijzen. Gisteren zijn de sloop- en bouwwerkzaamheden begonnen, zo berichtte de protestantse gemeente Scheemda.

In 2006 fuseerden de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Scheemda tot de protestantse gemeente Scheemda, wat resulteerde in een „actieve kerkelijke gemeente” van ongeveer duizend leden én twee kerkgebouwen. Beide gebouwen bleken na uitgebreid onderzoek te klein voor de nieuwe gemeente en niet geschikt voor verbouwing. „Na rijp beraad werd gekozen voor een gedurfdere aanpak: een hypermodern, nieuw gebouw dat de komende jaren geen verdere (onderhouds-)onkosten met zich meebrengt.”

De beeldbepalende toren en voorgevel van de hervormde Eexterkerk zullen blijven bestaan. De preekstoel (daterend uit 1636) en zo mogelijk het orgel worden in het nieuwe kerkgebouw herplaatst. De gereformeerde kerk aan de Poststraat wordt verkocht.

Omdat de kerk in Scheemda naar eigen zeggen midden in de samenleving staat, zal het nieuwe kerkgebouw „een bruisende plek worden waar niet alleen bewoners van de gemeente Scheemda van kunnen genieten.” Het gebouw gaat een centrumfunctie voor „cultuur, vrijwilligersinitiatieven en samenwerkingsvoorzieningen voor jong en oud” vervullen voor de regio.

Het nieuwe gebouw is mogelijk gemaakt door giften van gemeenteleden en subsidies van organisaties als het Solidariteitsfonds en Leader, een Europees programma tot versterking van de leefbaarheid op het platteland.

Uit Reformatorisch Dagblad, 11 mei 2010.

De protestantse gemeente in het Groningse Scheemda neemt op 6 juni haar nieuwe kerkgebouw in gebruik. De officiële opening is vastgesteld op 11 september. Dat heeft P. Boven, voorzitter van de bouwcommissie, maandag meegedeeld.

Het nieuwe multifunctionele gebouw in het Groningse dorp biedt behalve aan kerkruimte plaats aan cultuur, vrijwilligersinitiatieven en voorzieningen voor jong en oud. Het gebouw staat op de plaats van de oude kerk, de Eexterkerk, waarvan alleen de toren is blijven staan. Het orgel en de preekstoel van de Eexterkerk gaan mee naar het nieuwe kerkgebouw

Eind 2006 fuseerden de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Scheemda tot de protestantse gemeente Scheemda. Dat leidde tot een gemeente met ongeveer duizend leden en het bezit van twee kerkgebouwen. De gebouwen bleken niet geschikt voor verbouwing en ze waren te klein. Daarom werd gekozen voor nieuwbouw. De gereformeerde kerk aan de Poststraat wordt verkocht. De plannen voor verkoop aan de gemeente Oldambt, waartoe Scheemda behoort, verkeren in de afrondende fase. Op de plaats van de kerk komen winkels en een parkeerterrein.

Uit Reformatorisch Dagblad, 14 september 2010.

Dr. A.J. Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft zaterdag de nieuwe kerk van het Oost-Groningse Scheemda geopend. Het ovale gebouw is ook bruikbaar voor onder meer congressen en tentoonstellingen.

In 2006 fuseerden de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Scheemda tot de protestantse gemeente Scheemda. Dat resulteerde in een kerkelijke gemeente met ongeveer duizend leden en twee kerkgebouwen. Beide kerkgebouwen bleken te klein te zijn voor de gefuseerde gemeente en ongeschikt voor verbouwing. De gemeente heeft toen gekozen voor een nieuw gebouw.

Het orgel en de historische preekstoel uit de voormalige Eexterkerk worden hergebruikt. De beeldbepalende toren en voorgevel van de Eexterkerk zijn behouden gebleven en staan naast het nieuwe gebouw. Het kerkgebouw aan de Poststraat wordt verkocht.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur