Handelingen

Santpoort, Frans Netscherlaan 12 - O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand / Naaldkerk
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Velsen
Plaats: Santpoort
Adres: Frans Netscherlaan 12
Postcode: 2071AZ
Sonneveld-index: 06053
Jaar ingebruikname: 1932
Architect: Bekkers, Jos.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Belangrijke interbellumkerk met toren en dakruiter, beide met kopergroene torenspitsen.

De rooms-katholieke kerk Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand is in 1932 gebouwd. De kapvorm met sterk hellende dakschilden, de zware dakgoten en de torenspitsen zijn kenmerkend voor de architectuur van de jaren 1930.

Tot 1932 gingen de katholieken uit Santpoort naar de St. Engelmunduskerk in Driehuis. Maar Santpoort breidde zich uit en men vroeg de bisschop toestemming een eigen parochie te stichten. Hiermee ging de pastoor van Driehuis niet akkoord, omdat hij dan zijn parochie en inkomsten gehalveerd zag. De bisschop gaf toch toestemming. In 1937 kwam aan de Wulverderlaan, om de hoek, het klooster gereed voor de nonnen, de Dochters van O.L. Vrouw van het Heilig Hart.

  • Deze kerk lijkt veel op de één jaar eerder gebouwde (in 1972 buiten gebruik gestelde, in 1995 gesloopte) R.K. Kerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand in Eindhoven-Woensel.
  • 2019 Er dreigt een kerkenkaalslag in het Bisdom Haarlem. De Pieterkerk in IJmuiden, de Naaldkerk in Santpoort-Noord en het Kruispunt in Velserbroek worden mogelijk de dupe.

Franciscusparochie

Enkele jaren geleden heeft het bestuur van de Franciscusparochie in oprichting, waartoe de Naaldkerk behoort, aangegeven drie van de vijf kerken in Velsen en Haarlem te willen sluiten. Te hoge kosten en te weinig kerkgangers nopen het bestuur tot deze beslissing. De Engelmunduskerk in Driehuis en de Adelbertuskerk in Haarlem blijven open. De Haarlemse Mariakerk is precies een jaar geleden gesloten; de vrijwilligers gooiden de handdoek in de ring om zichzelf een langere lijdensweg te besparen. Wat er met de Naaldkerk in Santpoort-Noord gaat gebeuren, is nog ongewis.

Beschrijving

Grote kruiskerk met breed middenschip, uitspringend dwarsschip en slanke fronttoren met spits. Qua concept gebaseerd op de zogenaamde volkskerk (alle gelovigen vinden in het middenschip een plaats met onbelemmerd zicht op het altaar). De traveeën zijn uitwendig voorzien van topgevels met steekkappen. Het ontwerp van J. Bekkers werd uitgevoerd in een sobere expressionistische trant. Architectonisch toont de kerk bovendien gelijkenis met de eveneens door Bekkers ontworpen, gelijknamige kerk in Eindhoven-Woensel uit dezelfde periode, die inmiddels is gesloopt.

Wegens de zeer slanke torenspits heeft deze kerk de bijnaam "Naaldkerk".

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur