Handelingen

Ruurlo, Kerkplein 1 - Dorpskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Dorpskerk
Genootschap: Protestantse gemeente Ruurlo - Barchem I.W.
Provincie: Gelderland
Gemeente: Berkelland
Plaats: Ruurlo
Adres: Kerkplein 1
Postcode: 7261AZ
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 14 e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 32991

Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren. Toren 15e eeuws. Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem.

  • 2017-2018 Gerenoveerd en heringericht.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned. Herv. Kerk (voor Reformatie: St. Willibrord of Onze Lieve Vrouwekerk). In oorsprong 14e eeuwse kerk met toren (XV c). De gotische noordelijke zijbeuk in 1845 vervangen door een nieuw zijschip. Schip en koor zijn overkluisd door kruisribgewelven, die in het schip en een deel van het koor aanzetten vanaf wandpijlers, verbonden door muraalbogen. Inventaris: preekstoel (XVII) en klok door Arent v.d. Put te Deventer, 1600. Op de noordoosthoek steen 1845. Orgel met Hoofdwerk en Onderpositief, in 1840 gemaakt door J.H. Holtgräve, in 1983 gerestaureerd door de Gebr. Reil.

In de media

  • Uit Achterhoeknieuws-Berkelland, d.d. 16 juli 2018

Op sommige 'technische' en 'organisatorische' vragen over het toekomstig gebruik van de heringerichte Dorpskerk hadden Wim Zoerink en Rinus Dijkman van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem nog een klip en klaar antwoord. Maar een ding werd wel absoluut duidelijk. De nieuw heringerichte Dorpskerk – waar komende zondag na bijna zeven maand weer wordt 'gekerkt,' biedt bij uitstek binnenkort de ruimte om activiteiten en evenementen te organiseren zo bleek vorige week maandagavond tijdens een informatieavond over het toekomstig gebruik van de kerk. De kerk werd begin januari nagenoeg helemaal leeggehaald. De banken zijn vervangen door een keuken, sanitaire voorzieningen en een ontmoetingsruimte. Het schip van de Dorpskerk is één geheel geworden met het deel waar vroeger de banken stonden. Het liturgisch meubilair is vervangen en er zijn nieuwe comfortabele stoelen aangeschaft. De kerk heeft nu één grote vlakke vloer waardoor er heel veel mogelijkheden zijn om voor een opstelling te kiezen die past bij wat men in de kerk wil gaan doen. Op zondagmorgen zijn er uiteraard kerkdiensten, op andere momenten zullen er veel andere gebruiksmogelijkheden zijn. "Er is heel veel mogelijk maar niet alles kan. De Dorpskerk is een gebouw dat voor religieuze doeleinden wordt gebruikt. Van andere gebruikers verwachten we dat zij hiermee rekening houden", zo liet voorzitter Rinus Dijkman van het College van Kerkrentmeesters die de Dorpskerk beheert en onderhoudt, weten. Het meest opvallende facet van de heringerichte kerk is de 'tribune' die in het verlengde van de keuken is geplaatst en die gedeeltelijk ook 'verrijdbaar' is. Voor (kleinschalige) concerten en presentaties biedt deze tribune plaats voor zo'n honderd mensen. De akoestiek in de kerk was altijd al goed. En met de plaatsing van enkele 'wanden' wordt de akoestiek nog meer geoptimaliseerd. Ook is er een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft. Als stimulans is de Dorpskerk tijdens de openingsweken die van 20 september tot 10 oktober plaatsvinden gratis beschikbaar gesteld voor activiteiten waar men kan ervaren wat er in de kerk zoal mogelijk is. En daar is na een oproep door talloze Ruurlose verenigingen en stichtingen volop gebruik van gemaakt. Zo staan er ruim twintig activiteiten in de openingsweken gepland. En daardoor gaan veel mensen ervaren wat allemaal mogelijk is in de kerk. Dat is ook wat men met de Dorpskerk voor ogen heeft. "De Dorpskerk moet veel meer een 'kerk in het midden van het dorp' worden en waar velen terecht kunnen en zich thuis voelen."

  • Door Jan Hendriksen

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur