Handelingen

Rumpt, Middenstraat 43 - Protestantse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Protestantse Kerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Rumpt
Provincie: Gelderland
Gemeente: West Betuwe
Plaats: Rumpt
Adres: Middenstraat 43
Postcode: 4156AG
Inventarisatienummer: 12170
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 16515(K)
16516(T)

Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren. Toren 14e eeuw.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Herv. Kerk. Laat-gotische dorpskerk met eenbeukig, driezijdig gesloten koor uit de eerste helft der 15e eeuw, overdekt door een tongewelf, waarvan de muurstijlen rusten op gebeeldhouwde kraagstenen. Driebeukig, door kruisribgewelven gebeeldhouwde kraagstenen overkluisd, pseudobasilicaal schip, tweede helft 15e eeuw, op pijlers. Driezijdig gesloten, uitgebouwde kapel aan de oostzijde der zuiderzijbeuk. De zijbeuken zijn te weerszijden van de toren doorgetrokken. De kerk is uitwendig beklampt in de 19e eeuw. Tot de inventaris behoren een doophek, 17e eeuw, een lezenaar aan de preekstoel, 17e eeuw, een koperen doopbekkenhouder, omstreeks 1700, twee psalmbordjes, 17e eeuw. Laat-gotische koperen kroon. Op een galerij met Toscaanse zuiltjes een orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1842 gemaakt door C.F.A. Naber. In 1986 gerestaureerd door fa. Pels en Van Leeuwen.

Toren

Toren der hervormde Kerk. Romano-gotisch bouwwerk, omstreeks 1300, geleed door nissen, en met een traptoren tegen de noordwesthoek. Later ingebroken gotische nis met dichtgezet venster en portaal in de westgevel. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, 1950, later voorzien van electrische opwinding.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur