Handelingen

Rotterdam, Wilgenplaslaan 200 - Vredevorstkerk (1964 - 2021)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Rotterdam, Wilgenplaslaan 200 - Vredevorstkerk)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Vredevorstkerk
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Rotterdam (Schiebroek)
Adres: Wilgenplaslaan 200
Postcode: 3052SL
Sonneveld-index: 02336
Jaar ingebruikname: 1964
Architect: Lengkeek, W. en B.
Huidige bestemming: gesloopt 2021
Monument status: geen

Geschiedenis

Dit was een prachtige moderne kerk in piramidevorm.

De Vredevorstkerk werd in 1964 als Gereformeerde kerk gebouwd in de Rotterdamse wijk Schiebroek naar ontwerp van W. en B. Lengkeek. Zij ontwierpen ook de Verrijzeniskerk, later Alexanderkerk, in Rotterdam-Alexanderpolder. De kerk werd gekenmerkt door een vierzijdig puntdak op een vierkant grondvlak. Het kerkgebouw stond sinds jaren leeg, raakte in verval en werd in maart 2021 gesloopt. Op de plaats van de kerk is een nieuwbouwcomplex met in totaal 74 huurwoningen en een ondergrondse parkeergarage gepland.

In het interieur bevond zich een glas-in-betonraam van de Rotterdamse kunstenaar Johan Verheij (1906-1975) van drie bij elf meter. Het verbeeldt de vlucht door de opengespleten Rode Zee, terwijl de achtervolgers door de zee verzwolgen worden. Dankzij samenwerking tussen Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, Erfgoed Heemschut, de ontwikkelaar en gemeente is het raamkunstwerk gespaard gebleven. Ten tijde van de sloop van de kerk was er echter nog geen nieuwe bestemming voor het kunstwerk en is het de opslag ingegaan.

In 2004 na het vertrek van de Gereformeerde Kerk was het tot 2016 Pinkstergemeente de Nieuwe Weg die tegenwoordig verderop in deze straat in een schoolgebouw zit.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, d.d.21 april 2020

De werkgroep monumentale kunst van de landelijke Erfgoedvereniging Bond Heemschut (WMK) en de Vereniging stedebouwkundig wijkbehoud Hillegersberg en Schiebroek (VSW) zoeken een nieuwe bestemming voor een zogenoemd glas-in-betonraam uit de Vredevorstkerk aan de Wilgenplaslaan in de Rotterdamse wijk Schiebroek. Deze voormalige gereformeerde kerk wordt over enige tijd gesloopt voor de realisatie van een woongebouw. In overleg met projectontwikkelaar Accresco Vastgoed zet de WMK in op behoud en hergebruik van het kunstwerk. Het glas-in-betonraam uit 1964 is ontworpen door de Rotterdamse kunstenaar Johan Verheij (1906-1975). Het is circa 11 meter breed en 3 meter hoog. „Glas-in-betonramen zijn zeer kenmerkend voor de naoorlogse periode en inmiddels behoorlijk zeldzaam”, aldus de WMK. „Uitgebeeld is de doortocht van het Israëlische volk door de Rode Zee. Het raam valt op door haar prachtige kleurgebruik en vormentaal.” De WMK en VSW zijn op zoek naar een geschikte locatie voor het werk om het zo voor de toekomst te behouden. „Het kunstwerk kan bijvoorbeeld opgenomen worden in een (nieuw te bouwen) kerk, de hal of trappartij van een verzorgingshuis, appartementengebouw of school. Het kunstwerk is in goede conditie. De kosten voor herplaatsing komen voor rekening van de ontvangende partij.” Meer informatie over het werk en de mogelijkheden van herbestemming: Norman Vervat, vervat2000@yahoo.com .

  • 2023 - Na te gaan of, en zo ja wanneer, dit prachtige glas-in-beton raam, elders is herplaatst.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur vlak voor de sloop