Handelingen

Rotterdam, Schoonderloostraat 83 - Christelijke Geref. Hulpkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk:
Genootschap: Christelijke Gereformeerde Kerk 1923-1934, Apostolisch Genootschap 1934-medio jaren 1960
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Adres: Schoonderloostraat 83
Postcode: 3024TN
Inventarisatienummer: 03083
Jaar ingebruikname: 1923
Architect: Ontwerp aannemer Gebr. Bouwmeester
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen


Geschiedenis

Ontworpen en gebouwd door aannemer Gebroeders Bouwmeester, als 'Hulpkerk' van de Chr. Geref. Kerk Rotterdam-West tot ingebruikname nieuwgebouwde kerkgebouw Coloniastraat 25 in 1934.

Zie Rotterdam, Coloniastraat 25 - Christelijke Gereformeerde Kerk.

Ca. 500 zitplaatsen.

Zwart gepolitoerde en goudbeschreven wetsborden met tien geboden (Exodus 20) overgebracht naar kerkgebouw Coloniastraat.

Houten 'altaarkansel'; in de Coloniastraat in grotere schaal en andere materialen min of meer gelijkvormig gerealiseerd.

Apostolische Kerk van 1934 tot medio jaren 1960.

Daarna korte tijd als opslag dienst gedaan.

Gesloopt medio jaren 1960.

Vrijgekomen grond gekocht en bebouwd door het Leger des Heils.

Afbeeldingen