Handelingen

Rotterdam, Rauwenhoffstraat 54 - Franciscus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Franciscus
Genootschap: Vrij Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Adres: Rauwenhoffstraat 54
Postcode: 3022RN
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1926
Architect: Lockhorst, M.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: Geen

Geschiedenis

Architectonisch interessant kerkcomplex, in expressionistische stijl, gebouwd als onderkomen van de Vrij-Katholieke Kerk. Bij nader inzien bleek dit complex toch te ambitieus opgezet, voor dit relatief kleine kerkgenootschap.

De grote kerkzaal, als St. Franciscuskerk van de Vrij-Katholieke Kerk, buiten gebruik 1967 (?), toen Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGN). De Vrij-Katholieke Kerk (VKK) heeft daarna de pastorie in gebruik gehad voor haar vieringen. Later is dit complex zowel door de GGN als de VKK verlaten, en in loop jaren 1980 in verval geraakt. Gesloopt (begin jaren) 1990.

De VKK heeft nu een bescheidener locatie, elders in Rotterdam-West, in gebruik voor vieringen. Die locatie was oorspronkelijk een kerkzaal van het Apostolisch Genootschap.

In de media

Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 Augustus 1926.

Gisteravond heeft de organist Schaddelee een inwijdingsconcert gegeven op het door de Rotterdamsche firma De Munck en Van der Kleij nieuw gebouwde orgel in het kerkgebouw van de Vrij Katholieke Gemeente in de Tidemanstraat (sic) alhier.

Het werk is zuiver pneumatisch, heeft één klavier met negen sprekende stemmen en pedaal, en is voorzien van alle gemakken voor den organist als daar zijn: combinatie-knopjes voor verschillende sterktegraden, een generaal-crescendo en een zwelkast, waarin het geheele werk is gebouwd. De 16-voet spreekt behalve op het klavier ook vrij op het pedaal. Als nevenregisters zijn er voorts tremulant en pedaalkoppel. Het was een genoegen naar dit instrument te luisteren en het is wel duidelijk gebleken dat het, hoewel bescheiden van afmeting en dispositie, als een zeer geslaagd stuk werk kan worden beschouwd, waarop de bouwers met voldoening kunnen terugzien.

Van een orgel met één klavier en negen stemmen verwacht men onwillekeurig niet zoo heel veel, doch wie dit instrument hoort, moet bekennen, dat met de beschikbare middelen alles bereikt is, wat men maar wenschen kan. Vol en krachtig prestantgeluid, zachte strijkende stemmen, weeke en toch niet sentimenteele fluittonen, daverend tongwerk, dit alles is op dit kleine orgel te vinden en het krachtige, gezonde ensemble is juist berekend voor de ruimte van het kerkgebouw. Men kan de gemeente met dit orgel gelukwenschen.

De bespeling van den bekwamen en kunstzinnigen organist Schaddelee deed trouwens alle goede qualiteiten van het orgel op haar gunstigst uitkomen.

Externe link

Afbeeldingen