Handelingen

Rotterdam, Eendrachtsstraat 95 - Kapel Allerheiligst Sacrament

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Provincie: Zuid Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Adres: Eendrachtsstraat 95
Postcode: 3012XK
Bouwja(a)r(en): 1870
ID nummer: 03215 03234
Architect: Laureys, F.
Oorspronkelijke bestemming: Rooms Katholieke kapel
Huidige bestemming: Rooms Katholieke kapel
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

Architectonisch buitengewoon interessante neoromaanse kapel, met oorspronkelijke naam Allerheiligst Sacrament. Was kapel Retraitehuis Thabor. Ingebouwde kapel met dubbeltorenfront. Sinds 1967, toen de Kathedrale Kerk aan de Westzeedijk buiten gebruik werd gesteld, was dit een parochiekerk met als officiële naam "H.H. Ignatius en Laurentius", tot ongeveer 2010 als zodanig in gebruik. Sinds ongeveer 2010 valt dit gebouw rechtstreeks onder het beheer van het Bisdom Rotterdam, met als naam Eendrachtskapel. Deze kapel is de oudste rooms-katholieke kerk in de stad Rotterdam die als zodanig in gebruik is.

Historie

De Eendrachtskapel is de oudste Rooms-katholieke Kerk in Rotterdam die nog voor de Rooms-katholieke eredienst wordt gebruikt. Hij is gebouwd in 1871 en is tot de jaren 1980 in gebruik geweest als Kapel van het Allerheiligste Sacrament, waar dag en nacht het Eucharistisch Brood, het Lichaam van Christus, werd uitgesteld in de monstrans. Deze Eeuwigdurende Aanbidding werd verzorgd door de "zusters van de Eeuwigdurende Aanbidding". Deze zustercongregatie heeft haar moederhuis in Brussel. In de grote rozetramen staat dan ook het symbool voor het Hostiewonder van Brussel. Vanuit deze kapel, het ernaast gelegen klooster, noviciaat en Bisschoppelijk Retraitehuis "Thabor", is er binnen de stad Rotterdam veel aan liefdadigheidswerken gedaan. Zo is het "huize Antonius" aan de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam (vroeger het Antoniusgesticht genoemd) vanuit deze kapel opgericht. Ook het inmiddels internationaal bekende en opererende Memisa (Medische Missie Actie) is in deze kapel begonnen. Het kantoor ervan was gevestigd in het oude noviciaat, dat later werd vervangen door een nieuw gebouw. Het noviciaat en het klooster hadden een eigen kapel, net als het Retraitehuis dit had. Daarnaast stond dan de Sacramentskapel. Van al deze gebouwen en kapellen is de vroegere Sacramentskapel, nu de Eendrachtskapel genoemd, als enige overgebleven. Toen de Rotterdamse Kathedraal aan de Westzeedijk in 1968 werd gesloopt werd de kapel verheven tot parochiekerk. Ze kreeg de patronen van de kathedraal en het Bisdom mee: H.H. Laurentius en Ignatius (van Loyola). Het beeld "Maria van de Wijnhaven" kwam vanuit de kathedraal ook naar de Eendrachtskapel toe. Oorspronkelijk stond het beeld boven het hoogaltaar van de RK-Kerk van de Wijnhaven, die in 1926 reeds werd gesloopt. Om het Eucharistische karakter van de Kapel te bewaren en eer aan te doen, wordt, in navolging van de Eeuwigdurende Aanbidding, welke met het vertrek van de zusters in de jaren '80 van de vorige eeuw is gestopt, Het Allerheiligst Sacrament van Christus Lichaam uitgesteld in de Monstrans. Aansluitend wordt de H. Eucharistie, de Mis, gevierd. Zo heeft de Eendrachtskapel tot op de dag van vandaag de functie behouden van stiltekapel. Een oase van rust en gebed in het hectische en zakelijke centrum van de wereldstad Rotterdam. Het onderhoud aan de kapel vraagt voortdurende aandacht. Een greep uit de werkzaamheden in 2016-2017:

Mariakapel gerestaureerd

Links achterin de kerk staat het bijzondere beeld van Maria van de Wijnhaven. Dit beeld van Maria stond ooit in de Jezuietenkerk aan de Wijnhaven in Rotterdam. De kerk werd afgebroken. Het beeld van Maria bleef behouden. Na de sluiting van de kathedraal aan de Westzeedijk (1967) kreeg het beeld van Maria van de Wijnhaven een plek in de Eendrachtskapel. Dankzij een royale gift kon de Mariakapel opnieuw worden geschilderd, werd het beeld gerestaureerd en kwam er een nieuw stenen blad ter vervanging van de bestaande zuil.

Vernieuwing van de biechtstoel in het Jaar van barmhartigheid

De neogotische biechtstoel rechts achterin de kerk is van binnen vernieuwd. Dankzij een gift was dit mogelijk! Nieuwe elementen in de biechtstoel zijn afkomstig uit de gesloten Christus Koning kerk in Rotterdam. Juist in het jaar van barmhartigheid is de vernieuwing van de biechtstoel een teken dat het sacrament van boete en verzoening (de biecht) onze aandacht verdient. In de biecht ontvangen wij de eindeloze barmhartigheid van God: vergeving van onze zonden.

Vocht en asbest verwijderd

In de kelder van kapel werden twee pompen gerepareerd. Water en vocht worden voortdurend verwijderd. De kapel heeft weer droge voeten! Daarna kon het aanwezige asbest worden verwijderd. De muren in de kapel en de zij-ingang zijn hersteld door schimmel weg te halen en de wanden opnieuw te pleisteren.

Opnieuw een sacramentsaltaar in de kerk

Na het Tweede Vaticaans Concilie is het interieur van de kapel ingrijpend veranderd. In de geest van de tijd werd toen het sacramentsaltaar verwijderd. Er kwam een modern tabernakel, uit de gesloten kathedraal (Westzeedijk). Eind 2016 - begin 2017 is opnieuw een sacramentsaltaar opgebouwd, afkomstig uit de voormalige Sacramentskerk in Gouda. Op 11 februari 2017 werd het altaar in een plechtige eucharistieviering opnieuw geconsacreerd.

Restauratie schilderingen in priesterkoor

Ooit was het interieur rijk beschilderd. Later werden de muren overgeschilderd. Bijbelse afbeeldingen verdwenen onder een laag verf, bijv. de bruiloft van Kana (Johannes 2). De schilderingen komen nu deels weer te voorschijn. Restaurateurs verwijderen de grijze verflaag. Een grote verrassing dat de schilderingen zo goed zijn bewaard! Ook de hoge pijlers voorin de kerk worden hersteld: zwarte verf weg en goudkleurige bloemmotieven weer zichtbaar.

  • (bron: www.eendrachtskapel.nl)

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur