Handelingen

Rotterdam, Ammanstraat 21 - Nieuwe Westerkerk (1890 - 1940)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Nieuwe Westerkerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Adres: Ammanstraat 21
Postcode:
Sonneveld-index: 03053
Jaar ingebruikname: 1890
Architect: Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)
Huidige bestemming: door oorlogshandelingen verwoest
Monument status: geen

Geschiedenis

Nadat de Doleantie in begin 1887 had plaatsgevonden konden de dolerende gereformeerden geen gebruik meer maken van de hervormde kerkgebouwen. Zij gingen diensten beleggen in:

  • Wijkgebouw De Hoop aan de Coolvest
  • Een verkoophal aan de Goudsesingel
  • Een zaal aan de Kruiskade.

Nadat er genoeg geld was ingezameld werd er een perceel gekocht aan de Ammanstraat. De architect Tjeerd Kuipers ontwierp een nieuwe kerk, waarvan de bouw werd aanbesteed op 8 juli 1889. Op 3 september 1889 werd de eerste steen gelegd. Op 15 juni 1890 was de bouw gereed. In 1892 kwam er een orgel. De kerk werd tijdens het bombardement van Rotterdam verwoest. In 1959 werd een nieuwe kerkzaal gebouwd in complex Atrium aan de Karel Doormanstraat.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 6 Juni 1940.

Verschillende kerken in Rotterdam hebben het verlies van een of meer van haar gebouwen te betreuren, schrijft „De Standaard". De Gereformeerde Kerk van Rotterdam-C heeft het verlies van twee gebouwen te boeken. n.l. de Nieuwe Westerkerk aan de Amanstraat en de Nieuwe Oosterkerk aan den Goudscheweg. Beide gebouwen dateerden uit den tijd na de Doleantie en hadden dus geen historische waarde. Voor de kerk is het gemis daarom niet minder groot. (....) De Nieuwe Westerkerk, voor de gewone godsdienstoefeningen in den tegenwoordigen tijd wel wat te groot, was bijzonder geschikt voor bijzondere diensten, zooals bevestiging en intrede en afscheid van predikanten. Voor groote vergaderingen was dit gebouw ook uitermate gezocht. Naast deze kerk was het kerkeraadsgebouw gevestigd, waarin ook het kerkelijk bureau was ondergebracht, zoodat deze kerk wel bijzonder getroffen is.

Afbeeldingen