Handelingen

Roosendaal, Sint Josephstraat 4 - H. Joseph

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Joseph
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Roosendaal
Plaats: Roosendaal
Adres: Sint Josephstraat 2 en 4
Postcode: 4702CW
Sonneveld-index: 08134
Jaar ingebruikname: 1923
Architect: Hurks, J. en Vergouwen, M.
Huidige bestemming: kerk en pastorie
Monument status: Rijksmonument 517266

Geschiedenis

Plattegrond. Bron: Kerken in het Bisdom Breda, Auteur: Ton van Nijnatten. Uitgeverij: Buijten en Schipperheijn B.V. juni 2004.

Zeer belangrijke expressionistische interbellumkerk met toren. Restauratie in 1966. Later kerk van de Emmausparochie in Roosendaal-Oost. Vanaf 2004 opnieuw in etappes gerestaureerd.

  • 2018 - Najaar 2018 werd bekend, dat men de Sint Josephkerk als enige R.K. parochiekerk in Roosendaal wil handhaven.

Om financiële redenen is het plan, de O.L. Vrouwekerk en de Moeder Godskerk af te stoten.

  • 2019 - Zowel de Sint Josephkerk als de Onze Lieve Vrouwekerk in Roosendaal blijven open, maar het bestuur van de Norbertusparochie, met uitzondering van de pastoor, is als gevolg van dit besluit wel opgestapt.

Berichten uit de Contactbrief voor Kerkenverzamelaars, 2002 en 2003

Er is rondom de R.K. kerken in Roosendaal al veel gebeurd. Maar het lijkt erop dat er nog veel meer gaat gebeuren. Er zijn nu drie parochies gevormd. En elke parochie zal tenslotte één of hooguit twee kerken gaan gebruiken.

De R.K. Moeder Godskerk (1967) heeft van het gesloten Sint Annaklooster in Zundert het orgel gekregen. Zowel het nieuwe orgel als het al in de kerk aanwezige orgel zijn gebouwd door de fa. Vermeulen. November 2001 is begonnen beide orgels samen te voegen en op een vergroot balkon in de kerk te plaatsen. Dat is gelukt en zondag 22 september 2002 is het nieuwe orgel, genaamd Marie-Anne, met een concert in gebruik genomen. De naam van het orgel verwijst naar Maria, naar wie de kerk is genoemd, en Anne als naam van het voormalige klooster van de Zusters Franciscanessen te Zundert. (49-03)

De R.K. H. Hartparochie, de Fatimaparochie en de Josephparochie zijn gefuseerd tot de Emmausparochie. Men gebruikt de Josephkerk. De beide andere kerken worden afgestoten.

Op 16 maart 2003 is in de Paterskerk afscheid genomen van de Paters Redemptoristen in Roosendaal. Deze kloostergemeenschap is opgeheven. De kerkdiensten in de R.K. Sint Janskerk aan de Markt verhuizen naar de Paterskerk op de Kade. De Sint Janskerk krijgt een nieuwe bestemming: exposities, evenementen, concerten, tentoonstellingen enz., tot en met party's/feesten.

Monumentomschrijving Rijksdienst

R.K. St. JosephKERK, gebouwd in 1923-24 naar ontwerp van architecten J. Hurks en M. Vergouwen in Expressionistische baksteenstijl. Tussen 1966 en 1977 werd de kerk gerestaureerd, daarbij werden onder andere de glas-in-loodramen bij het hoofdportaal vernieuwd.

Omschrijving

Driebeukige kruiskerk met een hoog middenschip onder zadeldak en driezijdig gesloten transeptarmen onder omlopende schilddaken. Een zevenzijdig gesloten lagere absis onder omlopend dak met een geknikte rand geflankeerd door zijkapellen. Links van de voorgevel een vierkante klokkentoren met achthoekige opbouw met wijzerplaten, bekroond door een spits. De toren heeft over bijna de volle hoogte smalle verdiepte vlakken. Rechts een kleinere achthoekige traptoren, eveneens bekroond door een spits. Deze toren wordt geleed door lisenen. De zijgevels en absis hebben steunberen. De kerk is uitgevoerd in baksteen en rijk voorzien van siermetselwerk. De daken zijn gedekt met verbeterde Hollandse pannen. De ingang ligt in een rondboogportaal met wimberg. Aan weerszijden daarvan zijn kleinere rechthoekige ingangsportalen gemaakt. Portalen en topgevel zijn voorzien van siermetselwerk. Midden in de voorgevel bevindt zich een groot paraboolvormig raam met bakstenen tracering, gevuld met glas-in-lood. Ramen met een vergelijkbare vormgeving maar in een kleinere uitvoering zijn in het transept aangebracht. De zijgevels zijn voorzien van rondboogramen, gevuld met glas-in-lood. In de torens smalle staande ramen, bij de klokkentoren in de verdiepte sleuven gelegen. Ook de absis heeft smalle rondboogramen met glas-in-lood. Het interieur kent grote overspanningen met rondbogen. De viering heeft een bakstenen gewelf, ook schip en transept hebben gemetselde gewelven. Wanden hebben een tweedelige opstand, uitgevoerd in schoon metselwerk. Scheibogen en pijlers zijn voorzien van siermetselwerk. De vloer is betegeld met rode en zwarte tegels. Delen van de wanden in het koor, transept en triomfboog zijn met voorstellingen van onder andere de Annunciatie en Het Laatste Avondmaal beschilderd. Een gemetselde preekstoel, in de stijl van de kerk maakt deel uit van het interieur. Tot de inventaris behoren enkele belangrijke stukken zoals onder meer een hoofdaltaar van de firma Cuypers (Roermond), twee lampen van gebronsd koper, gemaakt door J.E. Brom rond 1924.

Waardering

De kerk is van algemeen belang. Het gebouw is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling en is tevens van belang als opvallend voorbeeld van de centraliserende kruiskerk in het Interbellum. De kerk heeft architectuurhistorische waarde vanwege de zeer verzorgde vormgeving met siermetselwerk. Het neemt een belangrijke plaats in in het oeuvre van de architecten Hurks en Vergouwen, die veel in Roosendaal hebben gebouwd en hier in hun vormentaal onder meer schatplichtig waren aan Jos Cuypers. Het gebouw is gaaf bewaard gebleven.

Monumentomschrijving CultuurHistorische Waardekaart

  • Bouwperiode: 1923-1924
  • Bouwstijl: Amsterdamse School
  • Architect: Hurks, J., Vergouwen, W.
  • Gevels en Materialen: Baksteen. Toren. Kort centraliserend schip met zijbeuken. Groot dwarsschip met absis.
  • Dak en Bedekking: Samengesteld dak. Verbeterde hollandse pan en dakpannen. Pirons.
  • Constructie: Bakstenen/Koepelgewelven.
  • Bijgebouwen: Koepels, baksteen. Godslamp en kroon van brons. Kruisweg:fresco's 1927 door Wijnand Geraedts.
  • Bijzonderheden: De kerk is een centraalbouw, kerk en pastorie zijn door een bouwlid met elkaar verbonden.

Orgel

Het orgel is gebouwd door Jules Anneessens in 1931. Het orgel is momenteel (2015) niet meer bespeelbaar. Men maakt nu gebruik van een elektronisch Johannus orgel, type CH 50.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur