Handelingen

Rilland-Bath, Swaanhilstraat 9 - Gereformeerde Gemeente

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente
Genootschap: Geref. Gemeenten (v/h in Ned en N.Amerika)
Provincie: Zeeland
Gemeente: Reimerswaal
Plaats: Rilland-Bath
Adres: Swaanhilstraat 9
Postcode: 4411BL
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1889
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Geen

Geschiedenis

Na de Afscheiding van 1834 zijn er ook personen in Rilland die niet langer lid wensen te blijven in de Nederlandse Hervormde Kerk. Op verschillende plaatsen beleggen zij daarna samenkomsten. Rond 1865 wordt er de gemeente in Rilland geïnstitueerd. Nadat men vele jaren bijeen is gekomen in woningen en boerderijen krijgt de gemeente in 1875 de beschikking over een eigen gebouw. Het is een voormalig schoolgebouw op de hoek van de Adriaan Butijnweg en de hoek Valckenisseweg. Nadat de gemeente groeit en er geen uitbreidingen mogelijk zijn, koopt men in 1889 aan de Zandbaan ( de huidige Swaanhilstraat) een stuk grond om daar een nieuw kerkgebouw te bouwen. In 1928 vind uitbreiding van het kerkgebouw plaats met een consistoriekamer. In 1952 wordt er een galerij in het kerkgebouw aangebracht. In 1957 wordt de voorgevel van het kerkgebouw vernieuwd . In 1965 komen er nieuwe banken in het kerkgebouw terwijl in 1969 de preekstoel en de lezenaar worden vernieuwd.

Orgel

In 1926 wordt er door dhr. V.d. Heijden te Rotterdam een orgel in het kerkgebouw geplaatst. Dit orgel wordt in 1952 vervangen door een nieuw orgel van J. Vreeken te Bodegraven. In 1962 wordt een nieuw orgel in gebruik genomen gebouwd door de firma W. van Leeuwen te Leiderdorp, dit orgel is gefinancierd door het Nationaal Rampenfonds. In 1998 wordt dit orgel gerestaureerd.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur