Handelingen

Rijen, Hoofdstraat - Maria Magdalenakerk (1464 - 1906)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Gilze en Rijen
Plaats: Rijen
Adres: Hoofdstraat thv 56
Postcode:
Inventarisatienummer: 08166
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt in 1906
Monument status: geenGeschiedenis

Rooms-Katholieke parochiekerk uit 1524. Van 1648 tot 1815 Nederduits-gereformeerde kerk (later: Nederlands Hervormd). Gesloopt in 1906 om plaats te maken voor een nieuwe R.K. kerk.

De oude PAROCHIEKERK, aan de H. Maria Magdalena gewijd, was oorspronkelijk een kapel, afhankelijk van Gilze. In de kerkvisitatie van 1594 (g.c.a. juten, Het Dekenaat Breda, blz. 19) wordt zij vermeld als: ‘noviter separata ab ecclesia de Gilze’ 1). Zij had toen één altaar, waarvan in 1609 werd aangeteekend: ‘celebre fuit hoc altare miraculis ad instar Montis acuti’ 2). In hetzelfde jaar heet het van de kerk: ‘templum integrum, campanile cum 2 campanis habet horologium’ 3). Volgens krüger (IV, blz. 153) waren er later vier altaren in de kerk. In 1648 werden de altaren en de overige ‘paepsche ornamenten’ op last van den drossaard van Breda uit de kerk verwijderd, waarna het gebouw aan de katholieken is ontnomen en gesloten (krüger, IV, blz 154).

Sedert 1648 werd er nu en dan in de kerk van Rijen gepredikt door den predikant van Gilze, die dan, volgens krüger, eenige hoorders meebracht, omdat er te Rijen geen Hervormden woonden. Bij Koninklijk besluit van 17 Juni 1815, kregen de Katholieken de kerk terug, die er ‘erbarmelijk uitzag’, zóó vervallen, ‘dat zij tot speelplaats diende voor de kinderen, die er van alle zijden in- en uitliepen’. In 1816 is zij hersteld, waartoe de materialen gebezigd zijn van de schuurkerk, die door de Katholieken in den tijd der onderdrukking was gebouwd (krüger, t.a.p.). Het gebouw is in 1905 afgebroken, nadat door de zorg van het Departement van Binnenlandsche Zaken eene opmeting van den plattegrond en foto's van het uitwendig waren gemaakt (zie afb. 218 en 219).

  • 1) Onlangs gescheiden van de kerk van Gilze
  • 2) Kerk intact
  • 3)
  • (Bron:dbnl.nl]

Afbeeldingen

<gallery> Bestand:Rijden Maria Magdalena oude kerk.gif|Bron:dbnl.nl Bestand:Oude kerk Rijen.gif|Bron:dbnl.nl Bestand:Kerk vanuit het oosten - Rijen - 20186865 - RCE.jpg|Bron:Wikimedia/RCE