Handelingen

Rhenoy, Rhenoyseweg 3 - Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming (1962 - 2011)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw ten Hemelopneming
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: West Betuwe
Plaats: Rhenoy
Adres: Rhenoyseweg 3
Postcode: 4152EK
Inventarisatienummer: 12161
Jaar ingebruikname: 1962
Architect: Drummen en Theunissen
Huidige bestemming: uitvaartcentrum
Monument status: Geen
opname 05-06-2009 Foto. © H.E.W.


Geschiedenis

Gebouwd in 1961 ter vervanging van een waterstaatskerkje uit 1831. Rechthoekige, vlak afgedekte zaalkerk in sobere functionalistische vormen. De wanden zijn voorzien van kleine onregelmatig geplaatste vensters, gevuld met gekleurd glas, hetgeen mogelijk enigszins is beïnvloed door het werk van Le Corbusier. Ronde bovenlichten in het dak. De terzijde staande, opengewerkte betonnen klokkentoren is later verdwenen. In de kerk zijn nog kunstwerken, o.a. een crucifix, uit de vorige kerk aanwezig (zie afbeeldingen). De kerk is in november 2011 aan de eredienst onttrokken. In 2012 verbouwd tot uitvaartcentrum. De nieuwe naam is "herinneringshuis De Einder".

Gebouwomschrijving SKKN

Op 11 april 1829 werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe kerk. Het gebouw, een eenvoudig zaalkerkje met een dakruiter, werd ingezegend op 6 juli 1831. De ontwerpen waren in 1827 gemaakt door Arie Christiaan Kros, van 1822 tot 1834 arrondissementsingenieur in Arnhem. Deze nieuwe kerk verving een schuurkerk uit circa 1707. Van staatswege werd een groot deel van de bouwkosten gedragen: 6000 gulden. In 1839 herstelde stucadoor A. Beens het interieur. Van der Aa beschrijft het gebouw aldus: "De kerk ... is in 1829 gesticht, heeft een klein torentje en is van een orgel voorzien.' In 1847 werd een kerkhof aangelegd. In het derde kwart der negentiende eeuw werd de kerk verfraaid en bijna geheel van nieuwe meubelen voorzien". In 1962 werd het oude gebouw gesloopt, en een nieuwbouw opgericht tussen 1961-63 naar ontwerpen van het architectenbureau J.J. Drummen en J.H.L. Theunissen, Brunssum. Zij ontwierpen ook het altaar, de ambo, de communiebank, wijwaterbak en biechtstoel. In 1968 werden beide parochies samengevoegd.

Orgel

Men maakt gebruik van een elektronisch Johannus orgel

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur