Handelingen

Renkum, Utrechtseweg 153 - O.L. Vrouw ten Hemelopneming

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw ten Hemelopneming
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Renkum
Plaats: Renkum
Adres: Utrechtseweg 153
Postcode: 6871DP
Sonneveld-index: 12151
Jaar ingebruikname: 1923
Architect: Joseph Cuypers (1861 - 1949)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Verving de vorige kerk uit 1838. Driebeukige basilicale kruiskerk zonder toren, in licht expressionistische vormen. Sober werk in het latere oeuvre van Joseph Cuypers (1861 - 1949) . Door het ontbreken van een echte toren valt deze mooie kerk te weinig op.

Belangrijk bedevaartsoord met processiepark.

  • 2019 - Kerk gaat op termijn dicht.
  • 2020 - De Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopnemingkerk in Renkum wordt met sluiting bedreigd. Een stichting probeert de kerk te redden.
  • 2021 - Burgemeester en wethouders hebben de monumentenstatus toegekend aan de rooms-katholieke Mariakerk in Renkum. Die geldt tevens voor het parochiehuis, de begraafplaats, het processiepark, een lijkenhuisje en een priestergraf-monument die bij de kerk horen.

Recente geschiedenis

Gemeente Renkum, 11 mei 2020

Monumentale status Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming kerk te Renkum

Het college heeft in haar vergadering van 28 april 2020 het voornemen uitgesproken om de kerk aan de Utrechtseweg 153 te Renkum tot gemeentelijk monument aan te wijzen. Daarmee neemt het college het advies over van de commissie ruimtelijke kwaliteit.

Gemeentelijk monument

De kerk van Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming aan de Utrechtseweg staat op de nominatie om te worden gesloten. Toen de Stichting Cuypersgenootschap ontdekte dat de kerk geen gemeentelijk monument bleek te zijn, heeft zij het college gevraagd om de kerk de gemeentelijke monumentenstatus toe te kennen.

Advies commissie ruimtelijke kwaliteit

In januari van dit jaar vond een schouw plaats met een medewerker van de gemeente en twee leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit. De commissie ruimtelijke kwaliteit adviseerde het college vervolgens om de kerk aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ook adviseerde de commissie de gemeente om zich in te spannen om het bijzondere interieur van deze kerk te behouden en daarover met de eigenaar in gesprek te gaan.

Bijzonder interieur

De kerk is een ontwerp van de bekende architecten Joseph en Pierre Cuypers. De commissie is van mening dat de kerk een zeer bijzonder interieur en kerkinventaris kent, waaronder het middeleeuwse Mariabeeld, de heiligenbeelden van Cuypers, de glaskunst van Octave Van Nispen tot Pannerden, de kruiswegstaties en het complete bankenplan. Dit maakt dit kerkgebouw zonder meer monumentwaardig.

Toekomst

Het college ziet geen redenen om af te wijken van deze objectieve beoordeling. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de verdere plannen met de kerk na de beoogde sluiting ervan. De gemeente gaat hierover in overleg met de eigenaar van de kerk.

Bedevaartplaats

De verering vindt haar oorsprong in het midden van de 14e eeuw. In 1405 werd de kapel van O.L. Vrouw van Renkum op instigatie van hertog Reinald IV van Gelre uitgebouwd tot een klooster van augustijner regularissen, dat tijdens de onrustige jaren rond de reformatie omstreeks 1585 werd verwoest. De bedevaarten hielden daarmee niet direct op. Rond het midden van de 17e eeuw bleek het beeld van O.L. Vrouw van Renkum naar Utrecht te zijn overgebracht, maar de heilige plaats werd nog enige tijd bezocht. Nadat het beeldje aan het einde van de 19e eeuw was aangekocht, keerde het op 6 mei 1928 weer 'triumphant' terug in Renkum, waar het een prominente plaats kreeg in de nieuwe r.k. parochiekerk. Vanaf dat jaar nam de herleefde bedevaart een hoge vlucht. Jaarlijks werden vele processies gehouden die omstreeks 1966 vrij abrupt ophielden.

Orgel

Het orgel is gebouwd door firma L. Verschueren in 1950. In het koor staat ook een elektronisch Johannus orgel.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur