Handelingen

Reahus, Slyp - R.K. Kapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Martinus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Súdwest Fryslân
Plaats: Reahus
Adres: Slyp
Postcode:
Inventarisatienummer: 18228
Jaar ingebruikname: 1762
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: Geen


Geschiedenis

Kapel, verving schuurkerk, het Roodhuis. Buiten gebruik 1892, en gesloopt.

Na de Hervorming in 1580 kwamen de katholieken in het geheim bijeen in een boerderij met een rood dak. Deze schuilkerk gaf ook de naam aan deze buurtschap: Roodhuis. Reahûs zeggen ze nu. Tirion meldt: "De Roomsch-Katholyken hebben eene gemeente te Oosterend, vergaderend in het zogenaamd Rood Huis, vrij eenzaam in het veld staande, nabij de vaart tussen Sneek en Franeker". Na het herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie in 1852 verrees er een kleine kapel. En in 1892 werd een grote katholieke Martinuskerk in gebruik genomen, een kerk die er nog staat aan de Slijpsterwei op een stuk grond dat gekocht is van het oude Burgerweeshuis van Sneek. Alfred Tepe was de architect van de kerk.(52-04)

Afbeeldingen