Handelingen

Raamsdonk, Kerklaan 4 - Lambertuskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Lambertuskerk
Genootschap: Protestantse Gemeente Geertruidenberg
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Geertruidenberg
Plaats: Raamsdonk
Adres: Kerklaan 4
Postcode: 4944VB
Sonneveld-index:
Jaar ingebruikname: 15e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: cultureel centrum
Monument status: Rijksmonument 32279Geschiedenis

Raamsdonk, Lambertuskerk; jk 03-02-2010

Historische kerk met lage toren.

Vanaf 1609 Hervormde kerk, nu ook cultureel centrum. Op een strategisch gelegen plaats bij de monding van de Donge in de Maas werd, waarschijnlijk in de 11de of 12de eeuw een kerk gesticht vanuit het bisdom Luik. Deze vroege kerk heeft omstreeks 1275-1300 hier een opvolger gekregen, namelijk een bakstenen gebouw van 10 bij 25 meter met een rechthoekig koor van 6 bij 9 meter. Pas in 1350 werd over de westgevel een toren opgetrokken. De Lambertuskerk, zoals die er nu in het landschap verrijst, is in drie fases gerealiseerd:

 • de toren in circa 1350
 • de beide zijtransepten en het koor omstreeks 1450
 • het schip in 1502

Talloze rampen hebben het gebouw in de loop van de eeuwen getroffen: oorlogsgeweld, branden, stormen en overstromingen. Steeds opnieuw slaagden de inwoners van Raamsdonk er in hun kerk weer op te bouwen. De meest recente restauratie van de kerk werd afgerond in het najaar van 2004. De NH kerk, vroeger gewijd aan de H. Lambertus, is een voor-reformatorische kerk en is pas sinds 1609 een Hervormde kerk. De kerk is tussen 2000 en 2005 gerestaureerd. Onder de vloer van de kerk is veel teruggevonden wat er na de beeldenstorm was verstopt en bewaard. Om de geschiedenis compleet te maken hangt er bij het predikantenbord ook een bord met de namen van de pastoors van vóór 1609. Ook de toegang tot de grafkelder van de familie Van Son is teruggevonden.

De kerk wordt ook gebruikt voor begrafenissen (ook niet-kerkelijke), bruiloften en recepties. In het kader van Raamsdonk Orgeldorp vinden er regelmatig orgelconcerten plaats. Ook voor andere evenementen kan de kerk worden gebruikt. De kerk is nu (sinds begin jaren 2010) in eigendom van en beheer door de Stichting Lambertuskerk Raamsdonk.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Ned. Herv. Kerk. Gotisch kerkgebouw, na branden in 1716 en 1872 gewijzigd, de toren in 1927-1930 gerestaureerd, kerk en toren gerestaureerd in 1955. Schip van drie beuken met een gezamenlijk zadeldak, uit omstreeks 1500, dwarspand en driezijdig gesloten koor uit het eind van de 15e eeuw, toren uit omstreeks 1300 met boogfries en blindnissen, en lage pyramidale afdekking (1930). Inwendig ronde zuilen. 18e eeuwse koperen doopbekken- en lezenaarhouders. 18e eeuwse hardstenen hekpalen.

Cultuur Historische Waardekaart

 • Bouwperiode: 1700-1900
 • Gevels en Materialen: Baksteen, waterlijst. Toren met lisenen. Schip met steunberen en pinakel.
 • Vensters en Deuren: Rondboogramen met roedenverdeling, boven in waaiervorm. Deur in natuurstenen omlijsting.
 • Dak en Bedekking: Zadeldak met leisteen.
 • Bijzonderheden: Pseudobasilicaal schip met vierkante toren, driezijdig gesloten absis. Dwarsbeuken.

Orgel

opname Mei 2009 foto. Jelle Visser. Dokkum.

In 1881 bouwt de firma L. van Dam & Zonen (Leeuwarden) het orgel. De firma J.C. Sanders & Zoon (Utrecht) restaureert het in 1956. In 2004 restaureert de firma Pels & Van Leeuwen (’s-Hertogenbosch) het nogmaals.

Dispositie

 • Manuaal: Bourdon 16' - Prestant 8' - Violon 8' - Holpijp 8' - Octaaf 4' - Roerfluit 4' - Octaaf 2' - Mixtuur 2⅔' 2-3 sterk - Cornet 2⅔' 3 sterk discant - Trompet 8' bas/discant - Tremulant.
 • Pedaal: aangehangen.

Mechanische sleeplade. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-d1. Winddruk: 65 mm. WK.

In de media

 • Uit Bredasche Courant, 7 December 1851.

Ll. Zondag heeft in de kerk der Hervormde Gemeente te Raamsdonk, de plegtige inwijding van een nieuw en prachtig orgel plaats gehad. De Predikant der gemeente, de WelEerw. Heer A.S. Nanninga, hield bij die gelegenheid eene leerrede, naar aanleiding van Openb. XV, vs. 2 laatste gedeelte en vs. 3 eerste gedeelte, en sprak over der Hemellingen verheerlijking van God en den Verlosser, ook door plegtig citergezang, ons ten voorbeelde. Des namiddags was er orgelconcert, en werd het orgel, dat bijzonder voldeed, dien dag bespeeld door den kundigen organist, den heer Broers van Heusden. Een talrijke schaar, ook van elders, was tot bijwoning der plegtigheid opgekomen.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Orgel