Handelingen

Puttershoek, Nieuw Weverseinde 1a - Gereformeerde Gemeente (1970 - 2013)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Puttershoek, Nieuw Weverseinde 1a - Gereformeerde Gemeente)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente
Genootschap: Gereformeerde Gemeente
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Hoeksche Waard
Plaats: Puttershoek
Adres: Nieuw Weverseinde 1a
Postcode: 3297EJ
Sonneveld-Index: 02915
Jaar ingebruikname: 1970
Architect: De Bruin
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen


Geschiedenis

Verving een eerder kerkgebouw. Ingebruikname was op 21 oktober 1970. Aantal zitplaatsen 160. In 1984 wordt het interieur enigszins aangepast waardoor het aantal zitplaatsen uitkomt op 195. Als in 1999 de banken worden verbreed levert dit nog eens 20 extra zitplaatsen op. Nadat de gemeente blijft groeien plaatst men in 2001 nog eens 20 stoelen extra bij in de kerkzaal, waardoor het aantal zitplaatsen komt op 235. In 2006 valt het besluit om een nieuw kerkgebouw te laten bouwen. De prachtige nieuwbouw, elders in Puttershoek, is gereedgekomen in mei 2013.

Het oudere kerkgebouw is daarna gesloopt.

Orgel

De eerste jaren na de ingebruikname van het kerkgebouw gebruikt de gemeente een elektronisch orgel. In 1984 plaatst de firma Fama & Raadgever te Utrecht een nieuw pijp-orgel.

In de media

  • Uit: Reformatorisch Dagblad d.d. 7 februari 2006.

De gereformeerde gemeente in Puttershoek heeft een boek met preken van wijlen ds. A. Vergunst uitgegeven om geld op te halen voor een nieuw kerkgebouw. Het boek heeft de titel ”De tabernakel Gods bij de mensen” en bevat acht preken die aanvankelijk opgenomen waren op cassetteband en later uitgeschreven zijn. Het huidige kerkgebouw van de Puttershoekse gemeente dateert uit 1970 en staat in het centrum van Puttershoek. De kerkenraad is al vanaf 1998 in gesprek met de gemeenteraad over een andere locatie voor een nieuwe kerk. Het is de bedoeling om het nieuwe kerkgebouw bij begraafplaats Essenhof te bouwen. De gereformeerde gemeente heeft met de gemeenteraad afgesproken dat de kerk in het centrum kan blijven totdat het nieuwe gebouw gereed is. Daarna wil het college de kerk slopen om op de vrijgekomen grond parkeerplaatsen aan te leggen. De oude kerk is in de loop der jaren te klein geworden. Er is maar één zaaltje en een consistorie, waardoor er nauwelijks ruimte is voor catechisatie en het verenigingsleven. Ook voorzieningen voor gehandicapten ontbreken. Bovendien zijn er maar 220 zitplaatsen, terwijl de gemeente 278 leden telt. In het nieuwe kerkgebouw wil de gemeente 350 zitplaatsen creëren en vier gemeentezalen. Gehoopt wordt dat de nieuwbouw in 2007 van start kan gaan.

De nieuwe kerk zal naar schatting 1,5 miljoen euro gaan kosten. Om geld bijeen te brengen heeft de gemeente de afgelopen jaren al meerdere acties georganiseerd. Zo is er een kinderkoor opgericht, dat vorig jaar 3000 euro bij elkaar gezongen heeft.

  • Uit: Algemeen Dagblad d.d. 23 augustus 2006.

De Gereformeerde Gemeente Puttershoek mag een nieuwe kerk bouwen aan de Sportlaan. De gemeente Binnenmaas en de Gereformeerde Gemeente zijn tot een akkoord gekomen over de verkoop van een kavel van 2500 vierkante meter tegen een verkoopprijs van 250.000 euro. De commissie Beleid en Projecten van de gemeente is akkoord met de verhuizing. De gemeenteraad moet nog beslissen. De huidige kerk van de Gereformeerde Gemeente staat in het centrum van Puttershoek en is te klein geworden. De nieuwe locatie aan de Sportlaan ligt aan de kant van de begraafplaats. Daar is ook voldoende ruimte om een parkeerplaats aan te leggen. Woningstichting De Maashoek is bereid het huidige kerkgebouw in het centrum van Puttershoek te kopen. In ruil hiervoor is de Gemeente Binnenmaas overeengekomen dat zij de locatie Sinke mag ontwikkelen. De Gereformeerde Gemeente Puttershoek wil na de zomervakantie een informatiebijeenkomst over de bouwplannen houden voor omwonenden en belangstellenden.

  • Uit: Reformatorisch Dagblad d.d. 16 januari 2007.

De gereformeerde gemeente in het Zuid-Hollandse Puttershoek denkt eind dit jaar te beginnen met de bouw van een nieuwe kerk. Het huidige gebouw staat in het centrum van het dorp en moet wijken voor nieuw aan te leggen parkeerplaatsen, vertelt de scriba van de kerkenraad, M. van der Elst, desgevraagd. De gesprekken met de gemeente over de verplaatsing van de kerk dateren al uit 1998. Inmiddels is er een 3500 vierkante meter grote locatie beschikbaar bij de begraafplaats Essenhof. De huidige kerk, die dateert uit 1970, is in de loop van de jaren ook te klein geworden. „Hoewel de kerkzaal groot genoeg is, is er gewoonweg te weinig zaalruimte voor verenigingsactiviteiten”, aldus Van der Elst. „Er is maar één zaaltje en een consistorie. De catechisaties worden in de kerkzaal gehouden.” De gereformeerde gemeente in Puttershoek telt 278 leden. De nieuwe kerk gaat ongeveer 1,5 miljoen euro kosten. Om geld bijeen te brengen, heeft de gemeente de afgelopen jaren al meerdere acties georganiseerd. Zo is er een boek uitgegeven met daarin acht preken van wijlen ds. A. Vergunst. Het nieuwe gebouw krijgt 350 zitplaatsen. Door middel van een vouwwand wordt het mogelijk het aantal zitplaatsen uit te breiden. Ook worden er faciliteiten aangebracht die de bouw van een galerij mogelijk maken. De kerk krijgt een 27 meter hoge toren en een ruime parkeergelegenheid. De bouw van de nieuwe kerk kan starten zodra de inspraakprocedure is afgelopen. Vermoedelijk kunnen de eerste palen eind dit jaar de grond in. De Puttershoekse gemeente hoopt dat het gebouw eind 2008 klaar is.

  • Uit: Reformatorisch Dagblad d.d. 27 mei 2011.

Begin 2007 leek het erop dat de gereformeerde gemeente in het Zuid-Hollandse Puttershoek eind dat jaar met de bouw van een kerk kon beginnen. Het heeft langer geduurd. Vorige week ondertekenden vertegenwoordigers van de gemeente Binnenmaas en de gereformeerde gemeente te Puttershoek een exploitatieovereenkomst voor de realisatie van een kerkgebouw met bijbehorende voorzieningen. De kerk komt te staan aan de Sportlaan in Puttershoek, naast begraafplaats de Essenhof. De komende maanden wordt naar verwachting het laatste stukje van de bestemmingsplanprocedure afgerond. In december kan de bouw dan waarschijnlijk beginnen, zegt Martin van der Elst van de gereformeerde gemeente. Momenteel komt de gemeente samen in een kerk in het centrum, aan de Nieuw Weverseinde. Dit kerkgebouw beschikt onvoldoende over zaalruimte. De nieuwe kerk is ontworpen door Van Beijnum Architecten uit Amerongen. Ernaast wordt parkeergelegenheid gerealiseerd. Het nieuwe kerkgebouw biedt plaats aan 350 mensen. Dankzij een vouwwand kan het aantal zitplaatsen worden uitgebreid. In 2009 stemden de Provinciale Staten van Zuid-Holland in met de verplaatsing van de kerk naar de buitenrand van het dorp. Omdat de locatie een agrarische bestemming kende, diende een tijdrovende planologische procedure gevolgd te worden. De gereformeerde gemeente in Puttershoek telt 274 (doop)leden.

  • Uit: Algemeen Dagblad d.d. 22 mei 2016

Wethouder Henk van Etten van Binnenmaas en Marcel Mulder van HW Wonen geven maandag de aftrap voor de werkzaamheden in het centrum van Puttershoek. De voormalige kerk en het voormalige pand van de Hema aan het Nieuw Weverseinde worden gesloopt. De sloop moet het tekort aan parkeerruimte in het winkelcentrum van Puttershoek oplossen. De parkeerplaatsen zijn waarschijnlijk eind juni of begin juli klaar voor gebruik.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur