Handelingen

Overleg

Zierikzee, Sint Domusstraat - Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki

Volgens mij is dit niet hetzelfde gebouw als de Thomaskerk maar een achter woningen gelegen ruimte:

De Gereformeerde Kerk te Zierikzee kwam voort uit sedert 1863 door de vereniging De Toevlucht bedreven evangelisatiewerk. De aldus ontstane groep die samenkomsten hield in een voormalig koetshuis gelegen achter een aantal huizen aan de St. Domusstraat, sloot zich in 1878 aan bij de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zierikzee aan de Meelstraat, maar bleef wel haar eigen samenkomsten houden. Na een geschil met laatstgenoemde kerk sloot de gemeente zich in 1892 aan bij de Gereformeerde Kerken in Nederland. Het eerder genoemde gebouw aan de Sint Domusstraat werd door de groei van de gemeente te klein en in 1893 besloot men een nieuw kerkgebouw te bouwen, dat op 22 november van dat jaar werd ingewijd. Na de watersnoodramp van 1953 werd het kerkgebouw hersteld en werd een nieuw vergadergebouw aan de straatzijde gebouwd. Het complex werd weer in gebruik genomen op 1 december 1958. De kerk draagt de naam Thomaskerk.

Rob Gebruiker/beheerder (overleg) 10 okt 2020 12:23 (CEST)