Handelingen

Overleg

Meldpunt Vraagtekenfoto's

Uit Reliwiki

JvN 09-04-2012: Volgens mij kan iedere vraagtekenfoto, na oplossing van de vraag, hier worden verwijderd. Een en ander (b.v. wie welke vraag oploste) kan m.i., door wie dat wil, altijd nog in Geschiedenis worden nagegaan.

Diverse foto's komen in deze rubriek dubbel voor, en zullen hier in principe binnenkort worden verwijderd.